Právě se nacházíte:

Konec školního roku

29. 06 2018 |   www.inadhled.cz    Po roce tu máme zase konec školního roku, potomci s různými obavami jdou v tomto období naposled do školy, aby následně dorazili domů s vysvědčením. Jeho význam se nám starším může zdát o něco menší, než tomu bylo kdysi, kdy boj o střední a vysoké školy byl o poznání těžší. Také učební obory s maturitou byly spíše za odměnu.

  Školství se změnilo. Autorita učitelů poklesla, úroveň vzdělání společně s ní. Řada rodičů si myslí, že mají patent na chytrost a zrovna jejich dítě patří k těm schopnějším. Skutečností však je, že s příchodem elektroniky mládež zlenivěla, ztrácí smysl pro realitu, žije v jiném světě. Paradoxně skomírá jak tělocvik, tak i literatura, dějepis, matematika a fyzika. Základní stavební prvky lidského vědění a existence. Pohyb vždy patřil k hlavnímu atributu zdraví mládeže, bohužel nynější generace ve velké míře tloustne, bobtná a hloupne, literatura sloužila k obohacení slovníku a umění pracovat s fantazií. Dějepis je součástí uvědomění si toho, proč si máme vážit svých předků, svého domova a před čím si máme dávat pozor. Matematika je základem vědění a stále více využívaná ve světě počítačů, fyzika patří k nejpoužitelnějším předmětům v praxi, je na ni založena klasická mechanika.

  Maturita se stala svatým grálem, takže existují snahy ji zlehčit a zjednodušit. I přesto se stala pro mnohé nedostižnou metou a jejich další cesta životem tak získává první trhliny. Plno těch, kterým se podaří získat výsledné maturitní vysvědčení, skončí na naprosto nepotřebných vysokých školách produkujících absolventy oborů, jejichž reálné využití je téměř nulové. Paradoxem je nadřazený pocit těchto mladých lidí po příchodu do zaměstnání. Jejich pocit vlastní neomylnosti je projevem nabubřelosti získané nevhodným vedením studia a přehnaného sebevědomí způsobeného ideou, že už vše umí. Praxe je sice vyvede z omylu, nicméně to stojí mnoho sil těch, kteří je musí odkázat na místo, kam patří.

  Nás rodiče dnes čeká těžká zkouška v sebeovládání. Především u deváťáků lze konstatovat, že pro ně byl často poslední půlrok spíše procházkou, po přijímacích zkouškách prostě vypnuli. Tedy většinou. O to větší šok je čeká od září, zvláště ty, co jdou na střední školu. Opuštěním základní školy se opět přiblížili ke své dospělosti, při nynějším dřívějším dospívání už jsou to slečny a mladí pánové. Tedy vzhledem, protože pubertu a chování s ní spojené utajit nejde. Utrpení rodičů bude ještě pokračovat, teprve teď se uvidí, co vydržíme. Je si však třeba přiznat, že jsme si tímto obdobím prošli v mládí všichni a pouze se nám vrací to, co jsme tenkráte prováděli. To prvňáčci budou mít nový životní zážitek a nejeden z nich skončí s maminkou a tatínkem v cukrárně.

  Začínají prázdniny. Silnice se zaplní nejen cestovateli, ale i aktivními policisty. Bude třeba být opatrnými a udělat vše proto, aby se za dva měsíce všichni opět sešli tam, kde jsou očekáváni. Inadhled přejde na úsporný letní režim, ostatně tomu tak je každé léto. Nemusíte se však obávat, že by se tu nic nedělo, jen ne každý den Vás budeme zavalovat informacemi. Přesto i přes následující dva měsíce budeme přinášet zajímavosti i úvahy, tipy a hodnocení událostí. A fotku dne budete mít denně novou. Přejeme vám všem krásné dny volna plné zážitků, odpočinku a pohody. A neberte ta vysvědčení tak vážně.

J3.K

Speciály
Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

www.inadhled.cz  Autor. Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

 www,inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

 www.inadhled.cz  Autor? Alessandro Feliny Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník   čtěte hned

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player