Nejde o demenci, je to systém

25. 08 2017 |   www.inadhled.cz   Imigrační politika většiny členských států Evropské unie působí velmi tragicky a je důsledkem rozhodnutí několika stovek příslušníků světových elit. Z tohoto pohledu je poté chování předních organizátorů přísunu Afričanů a obyvatel Blízkého a Středního Východu do Evropy logické, je totiž součástí určitého pohledu na naši planetu. Nejde o humanismus, ale o sebestřednost a jistou představu o vlastním nadřazeném postavení dávajícím právo rozhodovat za všechny.

  Z toho vyplývá i chování dalších, kteří migrační nálady podporují. Je přirozeně lidské toužit po příslušnosti k vrchnosti, mít se stejně dobře a na plebs se dívat s opovržením. Bohužel jistým problémem je neschopnost dotyčných vnímat hranice mezi nadřízenými a jim přisluhujícími. První známkou rozdílů je naprostá nedotknutelnost těch úplně nahoře postavených v žebříčku tvořeném námi lidmi. Jsou tací, kterým projdou bez potrestání vraždy, pedofilie, sklony k domácímu násilí, finanční a daňové delikty, ekologické katastrofy. Do této skupiny lze zařadit mocné arabské šejky, opravdu nejvyšší politiky a lobbisty, vládce světových mocností, přední bankéře a rodiny Rockefllerů a Rotschildů. Možná ještě několik dalších ultrabohatých podnikatelů, to především z prostředí zbrojařských a farmaceutických korporací. Právě tato skupina rozhoduje o dalším směřování světového dění bez jakéhokoliv soucitu se zbytkem lidstva. Podstatným je zisk a vlastní nedotknutelnost. Žijí ve vlastním světě plném luxusu, bezpečí a nadstandardní lékařské péče. I proto se dožívají většinou vysokého věku, často atakujícího stoletou hranici. Trochu specifickým je miliardář Sörös, který má spíše fungovat jako spojka mezi skupinami č. 1 a 2. Mluvíme nyní o ,,západním´´ způsobu vnímání světa.

  Druhou skupinou jsou ti, kteří nedošli až na vrchol a stali exekutory myšlenek a příkazů příchozích shora. Jejich činnost vypadá zarputile, beztrestnost a dosaditelnost do vysoké funkce a odměňování jsou omezené okamžikem, dokud beze zbytku plní příkazy navigace. V opačném případu jsou odstraněni, intenzita tohoto aktu je závislá na způsobu vzpírání se, případně na stupni neschopnosti. Sem patří opět přední politici, mezi vykonavače vyšších cílů lze zařadit po bok Merkelové, Macrona, papeže Františka řadu dalších předsedů vlád, vojenských hodnostářů a výkonných rozvědčíků z oblasti médií. Pocit, kterým se oblažují všichni tito lidé, je velmi klamavý. Stačí projev vzpurnosti a skandalizující informace se mohou kdykoliv postarat o ukončení stavu nedotknutelnosti.

  Třetí do party jsou tzv. užiteční idioti. Jedná se opět o významné politiky, kteří však nepatří k těm nejvyšším postaveným v supervelmocích, dále přední aktivisty, odboráře, mediálně známí lidé. U nás jmenujme Schwarzenberga, Pánka, Sobotku, Drahoše, Horáčka a generála Pavla, také Jourovou a další jim podobné. Všichni tito přitakávači a popularizátoři představ elit se především snaží dostat o stupínek výše. Uvědomují si obrovský ekonomický rozdíl mezi třídami. Svým chováním na sebe upozorňují a přes naprosto zjevné kolaborantské úmysly a ztrátu vnímání národní a občanské hrdosti vázané na skutečnou historii dokážou na sebe navázat prosté dělníky pracující pro změnu systému ve svůj prospěch. Musí bojovat o voliče stran, ze kterých sami tito političtí podnikatelé pochází. Přidat do této skupiny můžeme všechny šéfy neziskových organizací, dále firem vázaných na evropské a státní dotace, lobbisty pracující v zájmu globalizace a podnikatele profitující na nastalé situaci.

  Nakonec přichází prostý lid. Jde o nejširší část obyvatelstva na Zemi. Její rozpolcenost a nejednotnost je vzhledem zeměpisným a životním podmínkám logická. Dokonce i jednotlivé oblasti jsou záměrně držené v napětí, naše planeta se tak změnila v šachovnici, po které jsou posunovány celé národy stejně, jako když táhnou jednotlivými figurkami šachisté. Sebevětší snaha jednotlivce je naprosto bezcenná a okamžitě umlčená. Pouze skutečné osobnosti jdoucí proti oficiálnímu proudu dokážou strhnout část davu a postavit se zvůli. Možná se to nyní daří  Rusku, Maďarsku a Polsku, hysterická reakce zbytku světa však odpovídá tomu, jak moc rozlezlá je chobotnice, jejíž hlavou jsou lidé ze skupiny č.1. Navíc právě Poláci mají s Ruskem složitou minulost. Je smutné, že se mohutná síla Slovanů nepodařila spojit a nejdou společně proti vládnoucím elitám.

   O mnohém rozhodují peníze. Je smutné, jakým jejich otroky jsme se stali. Za slíbené euro dokáže mnohý udělat podraz, kterým degraduje sám sebe do role sluhy s ohnutým hřbetem. Zatímco u prostého člověka si toho většinou nevšimneme, u našich politiků jde o stav, který je odpuzující. Zvláště proto, že zapomněli na lidi, kteří jim dali svou důvěru. Je smutné, kam jsme jako národ došli. A ještě hloupější je, že Češi nejsou schopni rozeznat škodlivost jednání nejen našich příživníků na tomto systému, ale nedokážou vlastním rozhodnutím chránit to, co z České republiky dělá výjimečnou zemi, ve které není dosud místo pro násilí a nenávist. Kdo to nepochopil, není tu doma. Což platí pro všechny vzhlížející k euru a Evropské unii. Že pane Schwarzenbergu? A plno Vám podobným.

J3.K

 

Speciály
Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player