Dějiny národa Českého - ALŽBĚTA POMOŘANSKÁ

30. 03 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Čtvrtá manželka císaře a krále Karla IV. se podstatně odlišovala od předchozích tří. Na rozdíl od nich, které se i přes propast staletí jeví jako hezké a eroticky přitažlivé, byla Alžběta Pomořanská osobnost každým coulem. Narodila se patrně L.P. 1346, byla dcerou polského krále Kazimíra III. Velikého a Alžběty Polské. 

  Římský císař a český král Karel IV. byl především pragmatik, do jeho posledního manželství patrně nezasahovaly city, ale dynastické zájmy. V případě Alžběty Pomořanské snad, zdá se, dost dobře neodhadl Karel IV. toto už na pohled urostlé, svalnaté, energetické a také patrně hodně paličaté děvče. Alžběta měla údajně v rukou takovou sílu, že si někdy v té době v přítomnosti mnoha knížat , pánů a šlechticů dala přinést svou podkovu, patrně ukovanou pro jejího valacha, a tuto podkovu sama rukama rozlomila.

  Karel se se svou mladou manželkou oženil ani ne rok po smrti Anny Svídnické. Korunována byla Alžběta Pomořanská L.P. 1363 v katedrále sv. Víta v Praze. Na první dítě si však museli císařští manželé počkat čtyři roky.
Teprve 1.července L.P. 1366 se Alžbětě narodila dcera Anna, která se později stala manželkou anglického krále Richarda II.

  O necelé dva roky později , 14. února 1368 se narodil další Karlův syn Zikmund budoucí šelma ryšavá. Ve stejném roce, kdy se narodil Zikmund, se Alžbětě dostalo zcela mimořádné pocty. Po boku svého manžela Karla IV. se zúčastnila tažení do Itálie, kde jí papež Urban V. v Římě nasadil císařskou korunu. Celý císařský průvod se vydal do věčného města 2.dubna L.P. 1368, a 22.dubna dorazil na místo konání samotné korunovace. Představte si, že se celý průvod potýkal s nedostatkem peněz. V Itálii bylo v té době velmi draho. A samotná císařovna Alžběta si na korunovační jízdu musela v Sieně půjčit u místních bankéřů. Ani tak mocný císařský pár to neměl v té době jednoduché.

  Do Prahy se císařský pár vrátil až na Tři krále 6. ledna 1370. A Alžběta byla dokonce opět těhotná. 22. června se jim narodil další syn Jan, pozdější vévoda Jan Zhořelecký. Císařovna ráda a často trávila svůj volný čas na hradě Karlštejn. A na tomto hradě Karel IV těžce onemocněl, na zánět nervů. Alžběta dokonce se za jeho uzdravení modlila k jednomu ze zemských patronů sv. Zikmundovi a dokonce se traduje, že podle přání sv. Zikmunda šla z hradu Karlštejn na Pražský hrad pěšky, tolik svého manžela milovala.

  Císařskému páru se 13. března narodil další syn, který dostal jméno po slavném otci Karel. Oslava jeho narození byla podle arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi velkolepá. Maličkého prince přijel do Prahy pokřtít dokonce i papežský nuncius.
Když 29. listopadu 1378 císař Karel IV. vydechl naposledy, stáhla se Alžběta do ústraní. I když musím dodat, že Alžběta nesla upřednostňování jejího nevlastního syna Václava IV. nelibě. A snažila se prosazovat hlavně syna Zikmunda. To byl možná impuls, proč se do budoucnosti Václav a Zikmund tolik nenáviděli.

  Za této situace pak Alžběta Pomořanská zemřela v ústraním ve svém věnném městě Hradci Králové 14. února L.P. 1393. Její smrt patrně zapříčinila tuberkuloza. Slavná lamačka podkovy a meče je dodnes pochována po boku svého milovaného manžela Karla IV. v Katedrále sv. Víta v Praze.  Ještě dodám že i na její počest v roce 1973 byl natočen slavný muzikál Noc na Karlštejně, kde ji ztvárnila krásná Jana Brejchová.

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player