Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Jan Očko z Vašimi, druhý pražský arcibiskup, jímž se stal po smrti Arnošta Z Pardubic. Byl prvním českým kardinálem a papežským legátem v míšenské, řezenské a bamberské diecézi. Datum jeho narození není známo, pocházel ale ze slavného rodu Janovských z Vlašimi. Na začátku L.P. 1340 se velmi sblížil s markrabětem Karlem, tedy budoucím slavným císařem Karlem IV., stal se jeho notářem a také kaplanem. Přátelství bylo natolik veliké, že ho samotný Karel L.P. 1342 doporučil za kanovníka Pražské kapituly. Ještě za svého mládí získal úřad kanovníka sv. Petra na Mělníku a sv. Jana ve Vratislavi. Jeho kariéra stoupala nahoru velmi rychle, a tak se L.P. 1351 stal biskupem v Olomouci, což byl druhý nejvyšší úřad po arcibiskupovi. Dokonce se účastnil i Karlovi jízdy za císařskou korunou do věčného města Říma L.P. 1355. Pro něho samého bylo nejslavnější jeho jmenování arcibiskupem pražským dne 12. července L.P. 1364.

  Za nepřítomnosti Karla IV. byl pověřen správou českého království a stal se tak druhým nejmocnějším mužem v zemi. Slavný papež Urban VI. ho jako prvního Čecha dne 18. září L.P. 1378 jmenoval kardinálem, tím mohl volit budoucí papeže v tak zvaném konkláve. Smrt jeho velkého přítele císaře Karla IV. ho velmi zdrtila, a tak sám na vlastní žádost L.P. 1378. 1 prosince předal arcibiskupský úřad svému synovci Janu z Jenštejna a úřadu se tak v jeho prospěch zřekl. Jestli to byla dobrá volba, to už ukázala sama historie, Jan z Jenštejna nebyl tak slavným a významným arcibiskupem, jako jeho strýc Jan Očko.

  První Český kardinál a arcibiskup pražský Jan Očko z Vlašimi zemřel dne 14. ledna L.P. 1380. Jeho ostatky jsou pochovány ve Vlašimské kapli v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Kaple je dílem Petra Parléře a dodnes jsou dochovány její zbytky. Samotné město Vlašim jako hradiště bylo poprvé připomínáno L.P. 1303, a Hynek z Vlašimi zde někdy okolo roku 1318 až 1319 založil tvrz. Dalším slavným rodákem ve středověku byl Hron z Vlašimi, který doprovázel krále Jana Lucemburského na bitvu u Francouzského města Kresčak a stejně jako král 26. srpna L.P. 1346 padl. 

 

Speciály
Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

 wwww.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník. Dítě na královském trůně.   Ludvík Jagellonský, syn Vladislava II. a Anny z Foix a Candela se narodil 1. července L.P.1506 ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

 www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - Rivalové

Dějiny národa Českého - Rivalové

 www.inadhled.cz Autor Aleš Hroník Počátek historie derby pražských S čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned