Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Jan Očko z Vašimi, druhý pražský arcibiskup, jímž se stal po smrti Arnošta Z Pardubic. Byl prvním českým kardinálem a papežským legátem v míšenské, řezenské a bamberské diecézi. Datum jeho narození není známo, pocházel ale ze slavného rodu Janovských z Vlašimi. Na začátku L.P. 1340 se velmi sblížil s markrabětem Karlem, tedy budoucím slavným císařem Karlem IV., stal se jeho notářem a také kaplanem. Přátelství bylo natolik veliké, že ho samotný Karel L.P. 1342 doporučil za kanovníka Pražské kapituly. Ještě za svého mládí získal úřad kanovníka sv. Petra na Mělníku a sv. Jana ve Vratislavi. Jeho kariéra stoupala nahoru velmi rychle, a tak se L.P. 1351 stal biskupem v Olomouci, což byl druhý nejvyšší úřad po arcibiskupovi. Dokonce se účastnil i Karlovi jízdy za císařskou korunou do věčného města Říma L.P. 1355. Pro něho samého bylo nejslavnější jeho jmenování arcibiskupem pražským dne 12. července L.P. 1364.

  Za nepřítomnosti Karla IV. byl pověřen správou českého království a stal se tak druhým nejmocnějším mužem v zemi. Slavný papež Urban VI. ho jako prvního Čecha dne 18. září L.P. 1378 jmenoval kardinálem, tím mohl volit budoucí papeže v tak zvaném konkláve. Smrt jeho velkého přítele císaře Karla IV. ho velmi zdrtila, a tak sám na vlastní žádost L.P. 1378. 1 prosince předal arcibiskupský úřad svému synovci Janu z Jenštejna a úřadu se tak v jeho prospěch zřekl. Jestli to byla dobrá volba, to už ukázala sama historie, Jan z Jenštejna nebyl tak slavným a významným arcibiskupem, jako jeho strýc Jan Očko.

  První Český kardinál a arcibiskup pražský Jan Očko z Vlašimi zemřel dne 14. ledna L.P. 1380. Jeho ostatky jsou pochovány ve Vlašimské kapli v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Kaple je dílem Petra Parléře a dodnes jsou dochovány její zbytky. Samotné město Vlašim jako hradiště bylo poprvé připomínáno L.P. 1303, a Hynek z Vlašimi zde někdy okolo roku 1318 až 1319 založil tvrz. Dalším slavným rodákem ve středověku byl Hron z Vlašimi, který doprovázel krále Jana Lucemburského na bitvu u Francouzského města Kresčak a stejně jako král 26. srpna L.P. 1346 padl. 

 

Speciály
Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player