Dějiny národa Českého - ČESKÁ KRÁLOVNA JUDITA DURYNSKÁ

6. 09 2017 |     www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Druhá manželka českého krále Vladislava I. se narodila L.P. 1135. Judita se zapsala trvale do dějin Prahy jako iniciátorka, ať již skutečně, či legendárně, prvního kamenného mostu v Čechách, jenž nesl její jméno a byl předchůdcem dnešního Karlova mostu. Současný kronikář Vincencius Pražský ji přičítá plnou zásluhu o uskutečnění díla těmito slovy: A ejhle, skutky Vaše drahá naše Judito, nejslavnější královno Čech, víme jak jste moudrá, šlechetná a horlivá milovnice umění... Chvála Vincenciova, jakkoli nadsazená, svědčí nepochybně o velkém obdivu k její šlechetnosti a slávě v naší zemi, než k samotné stavbě mostu.

  Juditin otec byl Durynský lanckrabě Ludvík I. a matka Hedvika z Gundesbergu. Do Čech přišla Judita L.P. 1153, asi dvacetiletá, aby se stala chotí vdovce, jemuž bylo již přes čtyřicet let a měl již odrostlé děti. Byla nejdříve jako cizinka přijata s nedůvěrou i lidem, nalezla tu však přítele, pražského biskupa Daniela, který byl nepostradatelným královým rádcem a osnovatelem velkolepých plánů, jenž vedly L.P. 1158 k obnovení důstojnosti českého vévody. A byl to snad právě Daniel, který poznal na italských výpravách kamenné mosty a nadchl královnu Juditu pro myšlenku provést podobné dílo v Praze. Snad tomu nasvědčuje i okolnost, že stavba Juditina mostu byla zahájena někdy po roce 1160, kdy se biskup Daniel vrátil z Itálie do Prahy.

  Její spory s nevlastními dětmi a její zasahování do církevní politiky dokreslují její portrét rázné královny. Zažila po Vladislavově boku léta slávy, ale ještě více ji povznáší, že s ním dovedla snášet i ponížení třeba ze strany císaře římského Friedricha I. Barbarossy. Po smrti biskupa Daniela, tedy velkého rádce a moudrého muže, se král Vladislav ocitl zcela sám ve velké politice. A tady mu hodně pomáhala jeho žena, královna Judita. Statečná královna Judita ho provázela až do jeho smrti. Jejich syn Přemysl, šťastný dědic matčiny a otcovi statečnosti, a snad i jejich inteligence, měl trvale obnovit slávu, a také to učinil. Byl jím velký král a státník Přemysl Otakar I. Asi v našich dějinách nejslavnější Přemyslovec.Ještě dva jejich potomci, Vladislav Jindřich a dcera Richsa, se nesmazatelně zapsali do našich dějin. Královna Judita Durinská zemřela 9. září L.P. 1174 a pohřbena byla v klášteře v Teplicích, který snad údajně i sama založila, klášter však zanikl v závěru husitských válek

Na obrázku je Juditin denár, někdy okolo roku 1170.

Speciály
Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player