Dějiny národa Českého - ČESKÉ BUDĚJOVICE

14. 07 2018 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 Statutární město České Budějovice bylo založené králem Přemyslem Otakarem II. LP. 1265. První velkou stavbou v Českých Budějovicích byl klášter při městských hradbách, který taktéž založil slavný Přemyslovec Přemysl Otakar II. 
Samotná stavba kostela Obětování Panny Marie byla zahájena LP. 1300, bazilikální trojlodí však bylo dokončeno až za císaře a krále Karla IV. LP. 1370. Pozoruhodná je původní polychromie architektonický článek. Na stavbě křížové chodby a studniční kaple v letech 1340-1370 se podepsal nejslavnější stavitel všech dob Petr Parléř.  Dochovaly se zde dvě nádherné okenní kružby. Konvent, nebo také kapitulní síň a zvonice "Bílou věží" změnily barokní úpravy LP. 1772 za císařovny Marie Terezie.

  Měšťanské domy:
  Město, které, jak jsem již psal, založil Přemysl Otakar II. LP. 1265 jako oporu královské moci proti jihočeským Vítkovcům. Půdorys vybraného území mezi dvěma řekami je sice nepravidelný, dělí je však uliční síť, jak bylo u krále "železného a zlatého" zvykem. Přestože další období měnila vzhled zástavby, náměstí i některé ulice lemují podloubí, a to už od dob gotiky a vlastně od dob krále Přemysla Otakara II., jak svědčí řada dochovaných gotických přízemí měšťanských domů.

  Radnice:
  Důslednou barokní přestavbu středověké a několikrát renesančně upravované radnice navrhl LP. 1727 Anton Ekhard Martinelli. Vídeňský architekt působící v té době ve službách jihočeských Schwarzenberků obohatil klasicizující schéma v duchu starého rakouského baroka o prvky reagující na jihočeskou stavební tradici-malebnou trojvěžatou siluetou dekoraci. Honosná radniční budova vévodící hlavnímu náměstí je zřejmě nejkrásnější barokní stavbou na světě. A myslím, že obyvatelé Českých Budějovic jsou na ni právem pyšní.

  A co k Budějkám patří nejvíce? Je to pivivar Budvar, o jehož značku se dlouhodobě ucháí Američané. Zatím se daří ji aspoň u nás uhájit.

  Na obrázcích: městský znak Českých Budějovic a krásná radnice na náměstí Přemysla Otakara II.

Speciály
Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD ČECHŮ-STAROČESKÉ LEGENDY A POVĚSTI

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD ČECHŮ-STAROČESKÉ LEGENDY A POVĚSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - KRVAVÁ EXEKUCE ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA

Dějiny národa Českého - KRVAVÁ EXEKUCE ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA

 www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MILOVANÁ KRÁLOVNA-JUDITA DURYNSKÁ

Dějiny národa Českého - MILOVANÁ KRÁLOVNA-JUDITA DURYNSKÁ

 www.inadhled.cz   Autor:Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - HISTORIE PRAHY V DATECH, 1.díl

Dějiny národa Českého - HISTORIE PRAHY V DATECH, 1.díl

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN SLADKÝ KOZINA- POZVÁNÍ NA BOŽÍ SOUD!

Dějiny národa Českého - JAN SLADKÝ KOZINA- POZVÁNÍ NA BOŽÍ SOUD!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player