Dějiny národa Českého - ČESKÉ ZEMĚ PŘED ZLATOU BULOU SICILSKOU-SHODA DVOU PŘEMYSLOVSKÝCH BRATRŮ

5. 07 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

  Po době slávy a velkého rozkvětu došlo v českém státě ke zhoršení poměrů. O uprázdněný trůn opět nastaly velké spory. Po smrti knížete Soběslava I. se objevilo více kandidátů. Jedna strana českých pánů přála Václavovi, synu Soběslava I., a druhá méně početnější chtěla za českého panovníka Přemysla (budoucího krále Přemysla Otakara I.), syna krále Vladislava I. V říjnu roku 1191 byl ustanoven novým českým knížetem nakonec Václav (jako kníže Václav II.), ale po třech měsících byl zbaven vlády, patrně pro neschopnost, a nakonec uprchl do Míšně kde v roce 1192 nečekaně zemřel.
  Po Václavovi byl zvolen českým knížetem Přemysl Otakar I. Ten si vymohl schválení německého císaře, který mu dal Čechy v léno a markrabství moravské udělil jeho bratrovi Vladislavu Jindřichovi. Mladý český kníže Přemysl Otakar se však zapojil do přípravy spiknutí proti německému králi Jindřichovi IV., které bylo následně potlačeno, a kvůli tomu Přemysla Otakara císař Jindřich IV. v červnu 1193 sesadil z českého trůnu. Čechy i Moravu dostal v léno pražský biskup Jindřich Břetislav, tím se nejvyšší hodnost církevní i světská v Čechách a na Moravě dostala do jedněch rukou. Přemysl Otakar, zrádně opuštěný českou šlechtou, která přešla na stranu Jindřicha Břetislava, raději odešel do ciziny.

  Kníže-biskup Jindřich Břetislav po třech letech panování zemřel a šlechta zvolila v roce 1197 novým knížetem Vladislava Jindřicha, bývalého markraběte moravského a bratra Přemysla Otakara I, který usedl na trůn jako Vladislav II. Mladý a sebevědomý Přemysl Otakar proti němu ihned shromáždil vojsko, ale jeho výprava do Čech skončila nakonec vzájemnou dohodou obou bratrů. Což bylo na české poměry velmi zajímavé a i tak trochu nepředstavitelné. Vladislav Jindřich dobrovolně Přemyslovi ustoupil, vzdal se trůnu, dobrovolně se vzdal vlády v jeho prospěch a sám se spokojil s markrabstvím moravským.

  Vladislav Jindřich vládl sice krátce, ale proslavil se jedním významným skutkem: Když se uprázdnil biskupský stolec v Praze, dosadil na něj svého osobního kaplana Daniela, sám ho uvedl do úřadu podáním prstenu a biskupské berly a přijal od něj přísahu věrnosti: Toto právo dosud totiž náleželo císaři. Čin by Vladislavovi za jiných okolnostech sotva prošel bez nové války, ale tehdy byla německá říše oslabena o trůn, a tak proti knížeti Vladislavovi II. neměl kdo zasáhnout. Spor v říši velmi chytře dovedl využít Vladislavův bratr a nástupce Přemysl Otakar I., budoucí slavný český král. Který začal panovat od roku 1197. Ale to až v jiné kapitole.

 

Autor: Administrator

Diskuse