Dějiny národa Českého - DIVOKÁ ŠÁRKA V PRAZE

5. 09 2017 | www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek. 

  Divoká Šárka je název přírodní rezervace v Praze. Rozprostírá se mezi Džbánem a Čertovým mlýnem. Je to nejoblíbenější a nejnavštěvovanější přírodní památka v hlavním městě. Jsou zde místa přímo romantická se skalnatými útvary, jako je Dívčí skok a Šestákova skála. Také tu archeologický průzkum objevil prehistorické osídlení na území Džbánu, kde bylo odkryto velké slovanské hradiště i s valy. Přímo v centru je kostel sv. Matěje, podle starodávné pověsti dal první kapli postavit dokonce samotný kníže Boleslav II ze slavného rodu Přemyslovců, pravděpodobně někdy kolem roku 971. Ale první skutečná zmínka o kostelu pochází až z roku 1404. Za husitských válek sloužil kostel věřícím podobojí a katoličtí věřící jej mohli navštěvovat až v roce 1521. Svému poslání však co do velikosti nedostačoval, a tak byl pobořen, a na jeho místo byl postaven roku 1770 nový kostel, jehož zakladatelem byl František Xaver Strachovský, který také celou stavbu financoval. Nejkrásnější je rokokový oltář s obrazem sv. Matěje z roku 1699, který byl později znovu restaurován.

  Kdo to vlastně sv. Matěj byl?

  Sv. Matěj byl původem Žid a patřil do skupiny Ježíšových učedníků. Apoštol Petr ho posadil na uvolněné místo po Jidášovi. Matěj působil jako misionář v Judsku a o jeho smrti víme, že se odehrála přibližně v roce 63, skonal mučednickou smrtí. Došlo k ní buď v Jeruzalémě, nebo v Kolchidě (Gruzie). U nás je ještě známá takzvaná Matějská pouť, která se konala v dřívějších dobách vždy před kostelem sv. Matěje v Divoké Šárce. Tato lidová pouť přetrvala až dodnes, ovšem pořádá se už na jiném místě.

  Ještě o Divoké Šárce: Kníže Boleslav II. rád vyjížděl se svou početnou družinou do Šáreckých hvozdů, v níž byla hojnost zvěře. Legenda vypráví, že se jednou kníže Boleslav při jednom lovu ztratil při pronásledování velkého jelena a viděl místo zkrvavené, které pocházelo z dob dívčí války. Bylo tomu za dob, kdy kněžna Libuše opustila pozemský život, a ženy a dívky čím dál tím více ztrácely svou výsadní pozici. Vládl jim muž Přemysl a v jejich hlavách se začala rodit myšlenka nenávisti proti mužům, a tak se ženy a dívky chopily meče a vyhlásily jim válku. Vedla je neohrožená Vlasta a její pomocnice Šárka. A tady se dostáváme k názvu samotného údolí. Krásná Šárka z Vlastiny družiny měla často vražedné plány, a tak i proto se ji říkalo Divoká. Tato legenda vznikla z podnětu snad Kosmase, snad samotného knížete Boleslava II. Ať tak či tak, je to klenot v souboru Starých pověstí Českých...

  Šárecké údolí bylo v roce 1995 vyhlášeno přírodní památkovou rezervací.. Procházka v údolí je opravdu romantická, doporučuji.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MOJMÍR I. VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

Dějiny národa Českého - MOJMÍR I. VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

 www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BOLESLAV III. PŘEMYSLOVEC

Dějiny národa Českého - BOLESLAV III. PŘEMYSLOVEC

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player