Dějiny národa Českého - HRAD BEZDĚZ

10. 12 2017 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Hrad Bezděz je jeden z nejznámějších a nejromantičtějších královských hradů a do českých dějin se trvale zapsal svou pohnutou historii. Hrad založil král Přemysl Otakar II a doba jeho výstavby se odhaduje do let 1264-1278. Dokončení jeho dolní obytné části přervala smrt krále Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli L.P. 1278.
Po Přemyslově smrti získal hrad markrabě Ota Braniborský. Ovdovělá královna česká Kunhuta Uherská (Haličská) spolu s dosud nezletilým.teprve sedmiletým kralevicem Václavem se L.P. 1279 ocitla na hradě Bezděz v nucené internaci. Bylo to nařízení právě Oty Braniborského, který si v českém království počínal jako v kořistnické zemi.Aby česká šlechta vykoupila nejen královnu, ale také i kralevice Václava (pozdějšího Václava II.) musela zaplatit Braniborům obrovskou sumu, patnáct tisíc hřiven stříbra a ještě dát do zástavy řadu hradů i měst v Čechách . Mezi těmito hrady byl i hrad Bezděz.

  Horní část Bezdězu byla dokončena L.P. 1300 za českého krále Václava II., který ale hrad prodal Hynku Berkovi z Dubé , jenž se stal jeho novým uživatelem. Poblíž vzniklo i městečko Nový Bezděz, dnešní Bělá pod Bezdězem. Obec osídlenou převážně německým obyvatelstvem za husitských válek vydrancovalo a vypálilo vojsko hejtmana Jana Roháče z Dubé. Podle legendy a kronik obce tu husité zmasakrovali takřka všechny usedlíky. Po bitvě na Bílé hoře L.P.1620 hrad Bezděz vydrancovalo zase pro změnu vojsko Katolické ligy Maxmiliána Bavorského, hrad začal rychle upadat a L.P. 1624 jej nový majitel Albrecht z Valdštejna daroval poustevníkům a mnichům ze španělského kláštera Montserrat, kteří do té doby žili v Bělé pod Bezdězem.

  Po Valdštejnově zavraždění v Chebu 25.2. L.P. 1634 se hradu Bezděz ujal, benediktinský řád pražského Emauzského kláštera, který se hrad snažil z části opravovat. Po čase do hradu mniši přivezli zázračnou sošku Panny Marie Montserratské a L.P 1666 z hradu učinili poutní místo.

  Za vlády Marie Terezie, která vedla dlouhé, a tak trochu i nesmyslné války s Pruskem, se hradu zmocnili právě Prusové. Kteří z hradu udělali nedobytnou pevnost, dokonce jej nedobyl ani zkušený generál císařských vojsk Laudon.
Někdejší královský hrad Bezděz se stal součástí církevního majetku. Když však na konci osmnáctého století císař Josef II. zrušil pražský klášter Emauzský, došlo i ke zrušení nejen kláštera na hradě Bezdězu, ale i samotného hradu. Došlo to tak daleko že lidé žijící v okolí hradu začali krást kámen, dřevo i železo z hradu pro své obydlí.

  V devatenáctém století se hrad Bezděz vrátil do držení pánů z Valdštejna a L.P. 1918 byl zestátněn a opraven.
Dávný a honosný hrad Přemyslovců se tak opět stal perlou mezi zříceninami českých gotických hradů a právem patři k těm nejnavštěvovanějším. Vřele tuto honosnou zříceninu doporučuji.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy