Dějiny národa Českého - HRAD HUKVALDY

28. 07 2018 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Hukvaldy dnes známe jako gotickou zříceninu, ale kdysi to býval pevný a mohutný hrad. Jeho založení je spojováno s Arnoldem z Huckeswagenu, jemuž český král Přemysl Otakar I. LP. 1218 v Beskydech daroval část lesa, kde byla v jeho době velká lovecká tvrz, kterou její majitel Arnold nechal přebudovat na gotický hrad, asi to bylo kolem LP. 1228. Další zajímavá verze stavby hradu je z LP. 1285, kdy hrad vybudoval Jindřich z Příbora a Hukvald.

  Kdo skutečně nechal hrad Hukvald vybudovat s jistotou nevím, ale spíše se přikláním k první verzi. Někdy na konci 13. století byla vybudována oválná věž a okružní zdi, která celému hradu dala oválný tvar. Později se panství i s hradem dostal do držení olomouckého biskupa a v jejich majetku zůstal až do husitských válek (1419-1434). V době husitských válek byly Hukvaldy pevnou baštou východočeských sirotků, hradu se zmocnila vojska slavného vojevůdce Prokopa Holého.

  LP. 1466 hrad Hukvaldy změnil majitele a opět se dostal do rukou olomouckého biskupství. V poslední třetině 15. století dal olomoucký biskup Protáz vystavět hradní kapli ve třetím patře hradu, Na této výstavbě se podílel Dobeš z Boskovic, kterému biskup Protáz ponechal Hukvaldy jako zástavu-patrně panu Dobešovi dlužil peníze. O posílení hradeb i nové hlavní vstupní brány se pak LP. 1511-1540 postaral biskup Stanislav Thurzo a v díle pokračovali i jeho nástupci, kteří se rozhodli Hukvaldy proměnit v mohutnou hradní pevnost.

  Hradby se střílnami byly zvýšeny a na několik místech byly vystavěny dělové bašty. Velký problém tu byl s vodou, které bylo na Hukvaldech velice málo, a teprve LP. 1586 se zde podařilo vybudovat hlubokou hradní studnu. Stavitel této studny byl vlašský technik Leon z Locarna.Všechny stavební zásahy se v následující třicetileté válce ukázaly být velice účinné, neboť hrad nebyl ani Švédy a ani Dány nikdy dobit.

  Olomoučtí biskupové se po třicetileté válce o hrad již nestarali, neboť žili v mnohem pohodlnějších zámeckých rezidencích. LP. 1695 vypukla na hradě Hukvaldy selská rebelie, která byla ale velmi rychle potlačena. Hrad Hukvaldy začal chátrat LP. 1762, kdy do hradní věže uhodil blesk a následoval mohutný požár. Vyhořelý hrad se začal měnit v ruinu.

  K jeho záchraně učinili první kroky v 19. století olomoucký biskup Bedřich z Fursternberka. Do obecného povědomí se Hukvaldy dostaly především proto, že se nedaleko hradu narodil slavný hudební skladatel Leoš Janáček. Dnes slavný hrad připomíná spíše zříceninu, ale přesto ho doporučuji navštívit.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD ČECHŮ-STAROČESKÉ LEGENDY A POVĚSTI

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD ČECHŮ-STAROČESKÉ LEGENDY A POVĚSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - KRVAVÁ EXEKUCE ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA

Dějiny národa Českého - KRVAVÁ EXEKUCE ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA

 www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MILOVANÁ KRÁLOVNA-JUDITA DURYNSKÁ

Dějiny národa Českého - MILOVANÁ KRÁLOVNA-JUDITA DURYNSKÁ

 www.inadhled.cz   Autor:Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - HISTORIE PRAHY V DATECH, 1.díl

Dějiny národa Českého - HISTORIE PRAHY V DATECH, 1.díl

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN SLADKÝ KOZINA- POZVÁNÍ NA BOŽÍ SOUD!

Dějiny národa Českého - JAN SLADKÝ KOZINA- POZVÁNÍ NA BOŽÍ SOUD!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player