Dějiny národa Českého - HRAD SOVINEC

18. 04 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Hrad Sovinec v pohoří Nízkého Jeseníku je impozantní moravskoslezská, původně gotická pevnost. Hrad byl založen okolo L.P. 1335 za panování českého krále Jana Lucemburského, ale královským hradem tehdy nebyl. Jeho zakladateli se stali bratři Pavel a Vok z Úsova.

  Hrad Sovinec byl od počátku sídlem rodu, jehož příslušníci se začali nazývat páni ze Sovince. Své jméno získal hrad podle neobvyklého množství sov, které zde tenkrát v okolních lesích žily. Byl vybudován na mohutné skále s množstvím dutin a trhlin a dodnes se traduje, že podzemí hradu Sovince je protkáno řadou tajemných chodeb a komor.
V době husitských válek byl pánem hradu Petr ze Sovince, který se jako jeden z mála na Moravě hlásil k reformnímu učení mistra Jana Husa, a dokonce podepsal protestní listinu české a moravské šlechty proti Husovu upálení v Kostnici.

  Hrad Sovinec se stal jedním z důležitých vojenských center husitů na Moravě a tamní husitská posádka dosud ovládala poměrně rozsáhlé území, které se jejich nepřátelé marně snažili dobýt. Krátce zde také pobýval slavný husitský vojevůdce Prokop Holý. Také další příslušníci rodu pánů ze Sovince zůstali po husitských válkách věrni kališnickému a utrakvistickému vyznání. Po smrti českého krále Jiřího z Poděbrad L.P. 1471 vojska uherského krále Matyáše Korvína hrad i celé panství zcela zpustošila, ale celý hrad se mu dobýt nepodařilo.

  L.P. 1536 byl hrad Sovinec prodán šlechtici Kryštofovi z Boskovic. Tento šlechtický rod si ale hradu ani okolního panství moc neužil, jelikož vymřel po meči, tak hrad zdědila dcera posledního šlechtice rodu z Boskovic Edera z Boskovic Anna, která se i s věnem provdala za protestanského šlechtice Jana Kobylku z Kobylího. Ten byl císařem Matyášem Habsburským jmenován L.P. 1615 císařským radou , což v té době bylo významné vyznamenání.

  V době třicetileté války nejprve hrad Sovinec obsadili Dánové, a L.P. 1643 vpadla na Moravu švédská vojska která hrad marně Sovinec obléhala. Pevné hradby však odolávaly útokům, a tak Švédové nakonec hradní posádku nechali vyhladovět, to se jim díky terénu nikdy nepodařilo. Katastrofa přišla L.P. 1784 kdy do hradu Sovinec udeřil blesk a následný požár způsobil rozsáhlé škody, které byly odstraněny jen provizorně.

  L.P 1844-1845 byla část hradní budovy zlikvidována a na jejím místě byl postaven krásný kostelík sv. Augusta.
Smutné časy nastaly v době nacistické okupace, hrad se totiž stal internátním táborem pro francouzské válečné zajatce a byla zde zřízena malá jednotka SS. V roce 1945 při osvobození byl hrad Sovinec úmyslně zapálen Rudou armádou. Legenda tvrdí, že vojáci hrad zapálili, jelikož měl oheň cosi důležitého zahladit. Hrad byl nakonec v roce 1960 konečně rekonstruován do dnešní podoby a musím uznat, že rekonstrukce se opravdu povedla. Hrad doporučuji navštívit

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player