Dějiny národa Českého - HRAD ZVÍKOV

3. 02 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Na místě, kde dnes stojí hrad Zvíkov, sídlili Keltové, jejich hradiště se nacházelo na vysoké skále při soutoku Otavy s Vltavou. Hrad Zvíkov se nachází nad vodní nádrží Orlík, nedaleko města Písek. Královský hrad Zvíkov začal stavět český král Přemysl Otakar I. a v jeho budování pokračoval i jeho následník Václav I. K dokončení celého hradu došlo až za vlády krále Přemysle Otakara II., který se proti svému otci vzbouřil, zápas o moc však nakonec prohrál a na Zvíkově byl po nějakou dobu vězněn. L.P. 1234 už stavba hradu tak pokročila, že se zde mohl ubytovat královský purkrabí Konrád z Janovic.

  To je také první historická zmínka o existenci tohoto významného gotického hradu, jenž byl v majetku přemyslovských panovníků až do smrti posledního Přemyslovce, mladičkého krále Václava III. Po Přemyslovcích zde jako purkrabí nějaký čas působil bohatý český šlechtic Bavor ze Strakonic, který se hradu Zvíkov zmocnil po smrti krále Václava III.
Král a císař Karel IV. Zvíkov vyplatil a navrátil do panovnického držení. Karel IV. také ustanovil, že hrad Zvíkov nesmí být nikomu dán jako dlužní zástava.

  Po smrti Karla IV. však hrad Zvíkov zabral mocný rod jihočeských feudálů a velký odpůrce husitů Oldřich II. z Rožmberka, a protože měl sám velké dluhy, prodal hrad Bohuslavovi ze Švamberka. Hrad Zvíkov se zase po nějakém čase dostal opět do držení Rožmberků a za husitských válek jej husité několikrát obléhali.

  Na počátku 17. století rod Rožmberků vymřel a majetek přešel na Švamberky. L.P. 1621 se na Zvíkov uchýlil Petr ze Švamberka, jenž stál na straně stavovských povstalců proti Habsburkům, Petr ze Švamberka čelil na hradě Zvíkov mnohonásobné přesile nepřátel i poté, co Ferdinand II. povstání L.P. 1620 potlačil. Švamberk dokázal, že mu bylo umožněno svobodný odchod, a císařské vojsko teprve poté hrad Zvíkov obsadilo a také zpustošilo. Při následných pobělohorských konfiskacích však přišli Švamberkové o téměř celý majetek. Zvíkov dostal do vlastnictví rod Eggenberků a později přešel na Schwarzenbergy, kteří dali hrad opravit, a díky tomu se zachoval do dnešní podoby.

 Hrad Zvíkov je také místem, kde se dosud dějí nevysvětlitelné věci. Například věž Markomanka. Někteří návštěvníci uvádějí, že se v ní necítí dobře. Při fotografování nebo filmování občas dochází k samovolnému vypínání kamery a filmové negativy nebývají kvalitní, jakoby se fotoaparát pokazil. Podle psychotroniků zde působí skrytá energie, o jejímž původu se můžeme domnívat.

  Hrad Zvíkov všem doporučuji navštívit, je to krásná gotická památka na našem území.

Speciály
Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player