Dějiny národa Českého - KATEDRÁLA SV. DUCHA V HRADCI KRÁLOVÉ

27. 10 2017 |  www.inadhled.cz   Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   Vznešený gotický chrám sv. Ducha v Hradci Králové byl vybudován z iniciativy královny Elišky Rejčky, manželky krále Václava II Přemyslovce. Eliška koste založila L.P 1307, tedy již po smrti krále Václava II. Do Hradce se také Eliška Rejčka po smrti svého chotě přestěhovala s velmi početným dvorem. L.P 1339 farní kostel vyhořel, ale hned téhož roku byl postaven presbytář a započata stavba lodi chrámu sv. Ducha. Někdy v 60 letech 14 stol. byl chrám dokončen, díky královně Alžbětě Pomořanské, čtvrté manželky Karla IV..

  Roku 1424 v chrámu sv. Ducha byl pohřben husitský hejtman Jan Žižka, slavný to vojevůdce. Další těžkou ránu zažil kostel L.P 1484, když opět vyhořel, nejvíce byly zasaženy obě věže chrámu. Chrám má také své zvony, které mají i své jména, tak jako třeba Katedrála sv. Víta v Praze. Nejstarší ze čtyř zvonů se jmenuje Leopold (Dominik) a je z roku 1485. Chrám byl několikrát opravován, hlavně po třicetileté válce, kde byl vypálen a vyrabován Švédy L.P 1639. Chrám byl pak předán do nově založené biskupské diecéze L.P 1664, a byl také barokně upraven. Další úpravy se dočkal v letech 1864-1876, kdy chrám dostal neogotickou podobu a třetí věž, která se stavěla L.P 1901.

  Asi nejvýznamněji do interiéru chrámu zasáhl vliv královny Žofie Bavorské, manželky Václava IV,. na samotném interiéru se podíleli tehdejší pražští mistři. Interiér chrámu také zdobí malby biskupů a arcibiskupů, a dokonce i erby svatého otce Jana Pavla II. Hradec Králové je samo o sobě krásné a vznešené město, které podle archeologů spadá již do období 10 století, a dokonce v Hradci vzniklo za dob Slavníkovců i velké rozsáhlé tržiště. Doporučuji jej navštívit.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy