Dějiny národa Českého - KONEC VELKÉ MORAVY

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   Velkomoravská říše ve svém největším rozsahu byla do značné míry výsledkem působení silné osobnosti vládce. Ukázalo se to hlavně tehdy, když L.P. 894 zemřel kníže Svatopluk. Jeho nástupce Mojmír II., již nedokázal zajistit celistvost státu, okamžitě od něj odpadly Čechy, kde usiloval o vládu Přemyslovec Spytihněv, který se spolu s knížetem Vitislavem a dalšími českými knížaty podřídili L.P. 900 Německému králi Arnulfovi. Proti Mojmírovi II. se také postavil zatím neúspěšný jeho bratr pověřený do té doby správou uvnitř celé Velkomoravské říše. Panonie se zmocnil vévoda Korutanský a také vztah ostatních okrajových území se zcela uvolnil.

  Již ke konci vlády knížete Svatopluka se navíc Podunají objevila nová hrozba. Z východních zemí sem začali pronikat houfy kočovných Madarů, náležících k ugrofinským kmenům, hovořícím pro Moravany pomateným jazykem. Madaři poměrně snadno ovládli střední Podunají a začali ohrožovat okrajová území východofranské říše a zejména pak Velkou Moravu. Oba státy ani společnými silami nedokázali tomuto velkému náporu čelit. Velká Morava, vyčerpána vnitřními rozpory, byla L.P 905-908 Madary zpustošena a zcela rozvrácena.

  Velkomoravští Mojmírovci patrně v bojích zahynuli a jejich hrdý a velký stát zmizel v hlubinách dějin. Jen archeologické prameny dokládají, že život v jednotlivých střediscích na Moravě ještě po určitý čas pokračoval. Projevovala se však stagnace a úpadek. Byl přitom jen patrný určitý přesun ohnisek budoucího vývoje z dolního Pomoraví na sever, do oblasti dnešního Brněnska a Olomoucka. O několik desítek let později, byla Morava součástí Čech, to již za panujících českých knížat z rodu Přemyslovců. Morava je součástí české země až dodnes, a upřímně, nedokázal bych si sám představit Čechy bez Moravy, bez krásných měst, Olomouce či Brna, nebo bez starého Uherského Hradiště, či Znojma. Bůh ochranuj naši zemi.

Speciály
Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

 wwww.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník. Dítě na královském trůně.   Ludvík Jagellonský, syn Vladislava II. a Anny z Foix a Candela se narodil 1. července L.P.1506 ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

 www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - Rivalové

Dějiny národa Českého - Rivalové

 www.inadhled.cz Autor Aleš Hroník Počátek historie derby pražských S čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned