Dějiny národa Českého - KOSTEL A KLÁŠTER SVATÉHO JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

5. 04 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Kostel sv. Jiří na Pražském hradě je všeobecně považován za nejstarší chrám v celé Praze, a to zvláště z těch, co se dochovaly do dnešní doby. Ale ani tento chrám není původní. Tento kostel započal stavět kníže Vratislav I. někdy L.P. 921, v jeho době byl kostel patrně ještě dřevěný. Blahoslavená Mlada založila tu L.P. 973 klášter benediktinek, do něhož sama vstoupila. Patrně v této době jej Mlada upravila tak, aby vyhovoval klášternímu účelu. Bohužel i tento chrám vyhořel L.P. 1142 při dobývání hradu Konrádem Znojemským, který tehdy zapálil i dřevěné palisády kolem kostela a kolem knížecího paláce.

  Když byla abatyší kněžna Anežka, sestra krále českého Přemysla Otakara I., byl tento chrám už opraven a krásně vyzdoben. I jeho největší skvost, tedy hrobka sv. Ludmily, která zde byla pochována, když její tělo nechal převést její vnuk kníže Václav (sv. Václav). Ale L.P. 1541 potkala chrám i s klášterem další pohroma při požáru, kterým lehl celý Pražský hrad i s větší částí Malé strany. A proto bylo třeba kostel opravit, ale díky přestavbě byl kostel od základu změněn, jak ukazuje průčelí z této doby.

  V klášteře byly vychovávány nejen královské dcery, ale také dcery bohatých šlechticů a měšťanů. Řeholnice zde vyšívaly skvostná roucha, a to nejen pro sebe samé, ale také pro knížecí a královskou rodinu, nad jejichž dovedností žasl dokonce i sám papež, když mu je jeptišky v 10. století poslaly darem do Říma.

  Císař a král Karel IV. při kostele vystavěl kapli sv. Ludmily, a dokonce propůjčil abatyši svatojiřského kláštera hodnost knížecí a právo spolukorunování českých královen. Tak to bylo po staletí, až císař Josef II. klášter i kostel L.P. 1782 zrušil. Památný kostel i jeho přilehlý chrám od té doby pustl, celé jeho zařízení bylo rozkradeno. Nakonec byl pro záchranu kostel opraven L.P. 1888.

  Z českých knížat jsou v něm pohřbeni třeba kníže Bořivoj I. (historicky doložený první kníže), jeho synové Spytihněv a Vratislav, také Boleslav II. zvaný pobožný. V jihovýchodní kapli pak je náhrobek první české knížecí manželky Ludmily.
Při kostele sv. Jiří byl také založen hřbitov, na němž dle svého přání bylo pochováno mnoho vzácných lidí, ale i někteří měšťané čí pražští konšelé.

  Klášter byl také dosti zpustošen za husitských válek, dokonce už se nepočítalo ani s jeho záchranou, díky jeptiškám a snad i samotného Zikmunda Lucemburského byl nakonec klášter zachráněn. To abych jen Zikmunda nekáral. Dodnes je tato kulturní památka na třetím nádvoří Pražského hradu, obě věže jsou v na tomto kostelu původní a interiér z větší části také. Je v něm i krásná kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému L.P. 1717-1723 v barokním stylu.
Zkrátka kostel při procházce na Pražský hrad doporučuji navštívit..

Na obrázcích: Bazilika sv. Jiří a lidské ostatky sv. Jana Nepomuckého.

Speciály
Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

www.inadhled.cz   Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

www.inadhled.cz     Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV.  -  O SYMBOLU LEDŇÁČKA

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV. - O SYMBOLU LEDŇÁČKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player