Dějiny národa Českého - KOSTEL SVATÉHO MICHAELA ARCHANDĚLA-STAROPRAŽSKÉ POVĚSTI A LEGENDY

30. 06 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Procházíme-li ze Staroměstského náměstí od radnice zúženou ulicí Melantrichovou směrem k Můstku, vidíme po pravé straně bývalou klášterní budovu s pěkně kovanými mřížemi v oknech. Za klášterem, jenž stával tu do LP. 1629, vypíná se na západ odsvěcený kostel svatého mučedníka Michaela Archanděla, proměněný za první republiky ve skladiště velkopapírnické firmy. Kostel byl několikrát přestavěný, býval zde původní farní kostel a první zmínka pochází již LP. 1311, za slavného krále Jana Lucemburského. 

  Za doby husitského hnutí byl kostel sv. Michala Archanděla jedním z prvních, v němž slavný kněz Jakoubek ze Stříbra podával nejsvětější svátosti pod obojím způsobem. Také proto byl kostel všem husitům milý a byl velmi hojně a často navštěvován. Ale ten kdo byl v podzemních hrobkách pochován, tak jeho duch se prý zle bouřil-tak píše legenda.

  Když císař Ferdinand II. Habsburský daroval bývalý kališnický kostel a přilehlou faru u svatého Michala Archanděla servitům (žebravý řád služebníků Mariánských), zjevovali se jim v noci na chodbách duchové pohřbených husitů. Ti bušili mnichům na dveře, aby je připravili o spánek a činili jim ještě jiná a daleko větší příkoří.

  Tehdy jeden z mladých mnichů, aby ukázal, že se duchů nebojí, vstoupil do jedné hrobky a vzal z ní lebku, položil ji na klekátko ve své světničce. Avšak sotva nastala půlnoc, kdosi ho probudil dotknutím ruky, která byla celá studená jako led. Mnich otevřel oči a viděl u svého lože stát bezhlavého kostlivce. Patrně lebka na klekátku byla jeho, neboť ukazoval na ni a velmi zle mladému mnichu hrozil, mnich z leknutí ztratil vědomí. Když se konečně vzpamatoval, viděl , že lebka leží na jeho prsou. Když to ráno vypravoval ostatním mnichům, poradili mu , aby lebku odnesl tam, kde ji vzal. Ale mladý mnich pojednou ztratil všechnu svou srdnatost, lebku pouze vhodil do podzemní hrobky, kde se bělaly ostatních pohřbených, a utekl. Ale sotvaže večer poklekl, aby se pomodlil, lebka ležela opět tam, kde byla minulé noci-na hořejší ploše klekátka. 

  Když to viděli i ostatní mniši, vzali lebku a za hlasitého zpěvu a modliteb odnesli ji slavnostně v průvodu do hrobky. Tam ji zase vložili tak, aby se dotýkala šíje kostlivce. Od oné doby dal jim kostlivec i s ostatními pokoj. Také mladého mnicha už nikdy nestrašil, ale tomu přece zůstala památka až do smrt: Tak zní pověst o kostlivci v klášteře svatého Michaela Archanděla. Samotný klášter byl 23. července LP. 1786 zrušen a dostal se do držení Náboženského fondu. 
Vznik samotného kostela se datuje do LP. 1155-1202.

Speciály
Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

www.inadhled.cz  Autor. Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

 www,inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

 www.inadhled.cz  Autor? Alessandro Feliny Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník   čtěte hned

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player