Dějiny národa Českého - KRÁL JAN LUCEMBURSKÝ A KRÁLOVNA ELIŠKA PŘEMYSLONA

8. 10 2017 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Jan hrabě Lucemburský, na sebe vzal obtížné břemeno, když přijal korunu českých králů. Byl na tento úkol příliš mladý, bylo mu teprve 14 roků, když se oženil s dcerou krále Václava II. Eliškou Přemyslovnou. Ta bylo o čtyři roky starší. Vztah obou manželů byl téměř od počátku problematický nejen kvůli věkovému rozdílu, ale především pro jejich odlišnou povahu, životní styl, na něž byli zvyklí i pro rozdílný přístup k roli, která jim byla přisouzena.

  Král Jan byl vychován v západoevropským prostředí, jemuž udával tón francouzský královský dvůr. Byl nadšeným obdivovatelem a také reprezentantem rytířské kultury a životního stylu v tehdejší středověké Evropě. Navíc žil až do své volby českým králem v přepychu, nezatížen jakýmkoli starostmi a povinnostmi. Byl cizinec v zemi s drsnými mravy, se šlechtou která neměla patřičnou úctu ke královskému majestátu, s obyvatelstvem, jehož jazyk vůbec neznal.
Královna Eliška byla naopak pevně zakořeněna v domácích poměrech, mnozí ji pokládali za dědičku starobylé dynastie a cítili ji jako nositelku tradice české státnosti, vždyť byla z rodu ze kterého vzešel zemský parton a světec sv. Václav, a její největší láska jejího života sv. Anežka Česká.

  Eliška sama si byla vědoma tohoto postavení, vystupovala suverénně a vlastním politickými koncepcemi. Není divu, že se brzy vztah mezi oběma královskými manželi zkalil, prohlubovala se vzájemná nedůvěra, která přerostla až otevřenou roztržku. Situaci komplikovala i trvalá rivalita Přemyslovny s Eliškou Rejčkou. V tom byla snad i příčina nepřátelství vůči mocnému Jindřichu z Lipé. 14 května L.P. 1316 se královským manželům narodil syn Václav (pozdější král a císař Karel IV.) To se však již mezi královskými manželi schylovalo k trvalé roztržce. Po Janově Domažlické kapitulaci L.P. 1318, s níž se nemohla Eliška smířit, jelikož krále Jana přestali české záležitosti zajímat, se Eliška uchýlila s dětmi na věrný hrad Loket.

  Král Jan Lucemburský ji podezíral, že proti němu připravuje spiknutí, násilně hrad Loket L.P. 1319 dobyl, královnu oddělil od jejího syna Václava (Karla IV) a přikázal ji k internaci na Mělníku. L.P. 1322 Eliška uprchla na čas do Bavor ke své dceři Markétě, žijící na dvoře dolnobavorského vévody. Ke sblížení obou manželů již nikdy nedošlo. Královna Eliška svého nejstaršího syna Václava (Karla IV) již nikdy neviděla a zemřela na den sv. Václava 28. září L.P. 1330 na Mělníce. Král Jan Lucemburský padl v boji dne 26. srpna L.P. 1346 u města Kresčak. Ani po smrti nebyl manželský pár pohřben vedle sebe, Jan Lucemburský odpočívá ve svém rodném Lucemburku, a Eliška Přemyslovna ve Zbraslavském klášteře v Praze.

Speciály
Dějiny národa Českého - NÁSTUP HABSBURKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. VOLBA FERDINANDA I. HABSBURSKÉHO

Dějiny národa Českého - NÁSTUP HABSBURKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. VOLBA FERDINANDA I. HABSBURSKÉHO

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OBNOVITEL ČESKÉHO STÁTU. PŘEMYSL OTAKAR I.

Dějiny národa Českého - OBNOVITEL ČESKÉHO STÁTU. PŘEMYSL OTAKAR I.

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  HVĚZDÁŘ A POZOROVATEL TYCHO BRAHE

Dějiny národa Českého - HVĚZDÁŘ A POZOROVATEL TYCHO BRAHE

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KAMENNÝ MOST (KARLŮV MOST) - STAVBA, POVĚSTI A LEGENDY.

Dějiny národa Českého - KAMENNÝ MOST (KARLŮV MOST) - STAVBA, POVĚSTI A LEGENDY.

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KNÍŽE VÁCLAV A BOLESLAV I. BRATROVRAH

Dějiny národa Českého - KNÍŽE VÁCLAV A BOLESLAV I. BRATROVRAH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KOSTEL SV. FABIÁNA A SV. ŠEBESTIÁNA NA ŽIVOHOŠTI

Dějiny národa Českého - KOSTEL SV. FABIÁNA A SV. ŠEBESTIÁNA NA ŽIVOHOŠTI

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

www.inadled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAKO ČESKÝ KRÁL KAREL III

Dějiny národa Českého - JAKO ČESKÝ KRÁL KAREL III

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  PAMÁTNÁ BITVA U CHLUMCE, VE KTERÉ POMOHLI sv. VÁCLAV a sv. VOJTĚCH

Dějiny národa Českého - PAMÁTNÁ BITVA U CHLUMCE, VE KTERÉ POMOHLI sv. VÁCLAV a sv. VOJTĚCH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  ČEŠI PROTI ČECHŮM... BITVA U LIPAN

Dějiny národa Českého - ČEŠI PROTI ČECHŮM... BITVA U LIPAN

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned