Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

8. 03 2018 | www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová 

   K jarním zvykům, které se u nás dodržovaly, patří průvod ,,královniček". Je to prastarý jarní obřad, který má původ v pohanských zvycích souvisejícím s vítání jara, slunce, probouzející se přírody a vody. Dívky si zvolily královnu, nejmenší dívenku, ozdobily ji velkým věncem z květin jako korunu a jako její družky vedly královničku pod baldachýnem vesnicí, zpívaly, tančily a navštěvovaly dům od domu, kde rozdávaly drobné zelené ratolesti, za to dostávaly drobné dárky. Obchůzky mohly vykonávat jen dívky nevinné - panny.Jejich čistotu podtrhoval i oděv, ve kterém převažovala bílá barva.

  Role královničky byla pasivní, mlčela,nezpívala. V některých oblastech hlavní postavu představovaly starší dívky, které opouštěly dětský věk a v následujícím roce se už chození s královnou nezůčastnily.

  Čistění studánek patřilo k nejstarším obřadům, který měl zajistit čistou vodu a dostatek vláhy. Mohly jej vykonávat pouze dívky - panny, a to bez přítomnosti jiných lidí. Praktikoval se před východem nebo po západu Slunce.  Královnička si klekla na bohatě vyšívaný šátek, vodu ze studánky nabrala do malovaného džbánku a vodu spolu s říkankou rozlila do všech světových stran. Poté hodila přes rameno za sebe staré (loňské) listí na odehnání zlých sil a nemocí.

  Ptáte se, proč studánky čistily dívky? Inu, studánky jsou od dob pohanských symbolem ženské energie, bývají obdařené léčivou sílou a ochraňuje je samotná staroslovanská bohyně Vesna. ...a ještě na závěr: najdete-li u studánky zlatou korunku, nesmíte se ji ani dotknout,r aději odejděte a neotáčejte se, neboť jde o korunku hadího krále nebo prince, který se přišel do pramene vykoupat ...

Speciály
Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player