Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

4. 09 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Za městskými hradbami a bez návaznosti na zámecký areál vznikl v LP. 1688-1690 Libosad (Květná zahrada), který se uchoval v raně barokní podobě s pravoúhlým členěním. Stejně jako v případě zámku i zde tuto dominantu města navrhl Filberto Luchese. Je to bezmála čtyřkilometrová, sochařsky zdobená kolonáda a s pavilónem s krásnými fontánami a grottami v průsečíku cest. 

  Unikátní památka zahradního umění s kašnami, dalšími stavbami a sochařskou výzdobou se zachovala ve vzácné autentické podobě z rozhraním manýrismu a raného baroka a patří proto mezi historické zahrady evropského významu. Mimořádnou hodnotu komplexu zámek a zahradu potvrdilo i zapsání do seznamu světových památek UNESCO.

ZÁMEK KROMĚŘÍŽ

  Projekt nového monumentálního sídla olomouckých biskupů rozpracoval vídeňský dvorní architekt Filberto Luchese, po jeho smrti práci dokončil Giovanni Pietro Tencalla.

  Čtyřkřídlá budova působí mohutně zejména z nižší úrovně zahrady. Původní rovnou střechu nahradila po požáru LP. 1752 střecha sedlová, interiéry byly upraveny už v duchu nastupujícího rokoka.. Velkolepá budova se napojuje na Podzámeckou zahradu, která má dnes podobu anglického parku.

  Samotné město Kroměříž vzniklo patrně již v LP. 1110 a leží na řece Moravě ve Zlínském kraji. Přezdívá se mu také "Hanácké Athény" Jeho návštěvu všem doporučuji.

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player