Dějiny národa Českého - MĚSTO HOŘOVICE A NOVÝ ZÁMEK

8. 03 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   V písemných pramenech se s Hořovicemi setkáváme v polovině 13. století, kdy se zde usídlil slavný šlechtický rod Žerotínů z Hořovic. Město Hořovice se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Plichta ze Žerotína založil město a zmiňuje jej i Dalimilova kronika jako velkého a slavného hrdinu, který způsobil králi Albrechtovi Habsburskému škody při jeho vpádu do Českého království L.P. 1307. Plichta ze Žerotína válčil také ve službách anglického krále a po boku českého krále Jana Lucemburského. Tvrz která byla stavěna ve 13. století byla postupně přestavěna na obranný hrad, a v 16. století na krásný renesanční zámek .

  Hořovické panství získala L.P. 1622 velmi levně Marie Eusebie ze Šternberka, manželka místodržícího Českého království Jaroslava Bořity z Martinic. Martinicové vlastnili panství a zámek do konce 17. století, pak je vlastnil rod slezských pánů z Vrbna a Bruntálu. První jmenovaný, hrabě Jan František zámek komplexně přestavěl. L.P. 1852 Vrbnové prodali panství i se zámkem hessenskému kurfiřtovi Friedrichovi Wilhemovi, knížeti z Hannau. Potomci knížete z Hannau je vlastnili do roku 1945.

  30. června téhož roku byl Nový zámek zestátněn. A v průběhu 50. let 20 století zde byla ubytována i Rudá a Sovětská armáda, která ale zámek dost poničila a nenávratně rozkradla. Nějaký čas zde byla zřízena pošta. V 90. letech 20. století byl Nový zámek komplexně zrekonstruován do dnešní krásné a romantické podoby.

  Starý zámek, který je nedaleko, byl nejdříve v držení rodu pánů z Říčan, který jej posléze prodali rodu pánů z Vrbna.
Vzhledem tomu, že rod z Vrbna postavil zámek nový, tak starý sloužil jen jako ubytovna úředníků. Nakonec se starý zámek dostal do držení hraběte Jindřicha ze Šaumburgu. Po jeho smrti byl taktéž zámek zestátněn.

Na obrázcích: Nahoře Nový zámek, dole Starý zámek.

Speciály
Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

www.inadhled.cz   Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

www.inadhled.cz     Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV.  -  O SYMBOLU LEDŇÁČKA

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV. - O SYMBOLU LEDŇÁČKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player