Dějiny národa Českého - MORAVSKÉ MĚSTO OLOMOUC

6. 09 2017 |  www.inadhled.cz  Moravská metropole stojí za návštěvu. A to i když už tam není tolik krásných studentek oděvních škol, jako kdysi, pořád si náročný muž vybere. Ovšem historie města je ještě zajímavější.  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek.

   V hanácké metropoli Olomouci kdysi stával románský středověký hrad. L.P. 1204 z něho byly už jen zbytky, především takzvaný Přemyslovský palác. Možná to byla jedna z nejstarších středověkých hradních staveb na moravském území. Morava  byla L.P. 1020 trvale připojena k českému knížetství a v Olomouci L.P. 1055 hrad už stál, což potvrzuje v latinsky psané kronice české nejstarší středověký kronikář Kosmas. Píše, že,syn zemřelého knížete Břetislava I. a moravský údělník Vratislav uprchl do Uher před pronásledováním staršího bratra Spytihněva II., jenž byl po otcově smrti zvolen v Praze novým českým panovníkem. Zda tento hrad stával v místech dnešního Přemyslovského paláce, nebo jeho původní stavba byla zcela někde jinde, již nelze archeologicky prokázat.

  Dochovaný Přemyslovský palác v Olomouci je datován do roku 1141. Další známou stavbou v této lokalitě je kostel sv. Václava, který byl stavěn před rokem 1107 olomouckým knížetem Svatoplukem. Hrad zde už asi před touto stavbou byl a zřejmě se zde odehrála jen jeho dostavba či přestavba. Kostel sv. Václava byl úplně dokončen za biskupa Jindřicha Zdíka L.P. 1141 a stal se tak biskupskou kapitulou v Olomouci. Společně s kostelem začal být budován i románský palác jako sídlo olomouckých biskupů a kanovníků (biskupství v Olomouci bylo založeno L.P.1063).

  Osudově se palác zapsal do českých dějin vraždou posledního Přemyslovce, krále Václava III., který se chystal na válečnou výpravu do Polska dne 4. srpna L.P.1306. Správcem hradu byl tehdy Albrecht ze Šternberka.
Olomoucký hrad se stal také svědkem i další události. Došlo k ní L.P. 1469, kdy se tu sešly proti sobě válčící strany. Český král Jiří z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín. Za třicetileté války si Švédové pod velením generála Torstena. L.P. 1642-1650 udělali z Olomouce významnou vojenskou základnu pro své další boje na Moravě, a také místo, kam sváželi raněné.

  Zbytky románského Olomouckého hradu a Přemyslovského paláce byly odkryty až L.P. 1867. Hluboký archeologický průzkum ze zde konal až v roce 1948 a potvrdil, že zde skutečně stával původní palác. K výrazné rekonstrukci došlo v roce 1968 a dodnes patří zrekonstruovaná část Přemyslovského paláce k národním kulturním památkám. Vedle kostela sv. Václava jsou uloženy ostatky. jednoho z našich světců, Jana Sarkandera, žijícího v letech 1576-1620. V době protihabsburského povstání byl tento katolický kněz a moravský protestant krutě mučen a 17. března L.P. 1620 těžkým zraněním podlehl. Svatořečen byl papežem Janem Pavlem II. v roce 1995. Olomouc je jedno z nejkrásnějších měst na Moravě a je to opravdový klenot naši drahé vlasti.

Na fotografiích Moravský znak a arcidiecézní katedrála sv. Václava.

Speciály
Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

 wwww.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník. Dítě na královském trůně.   Ludvík Jagellonský, syn Vladislava II. a Anny z Foix a Candela se narodil 1. července L.P.1506 ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

 www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - Rivalové

Dějiny národa Českého - Rivalové

 www.inadhled.cz Autor Aleš Hroník Počátek historie derby pražských S čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned