Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

17. 03 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Oldřich II. z Rožmberka postava do románu, ale se záporným hrdinou. Ambicemi, bezohledností rafinovaností, také ovšem bystrou a pružnou diplomacií se Oldřich II. z Rožmberka stal ztělesněním české šlechtické špičky 15. století.
Byl černou ovcí svého slavného rodu, současně však dokázal podstatně rozmnožit ekonomickou i politickou moc rodu Rožmberků. Narodil se 13. ledna 1403. Svých vlastních záměrů dosahoval nejhanebnějšími prostředky, jaké si lze vůbec dokážeme představit. Zradou národních zájmů, službou nepřáteli přeběhlictvím. Neváhal fabrikovat falza královských darovacích a zástavních listin, jen když z toho měl vlastní prospěch. Jeho hrabivost se nezastavila ani před zákeřnou vraždou, jak to dokázal v majetkovém sporu s bývalým husitským hejtmanem Janem Smilem, kterého umlčel L.P. 1447.

  Oldřich II. z Rožmberka, syn Jindřicha z Rožmberka a Elišky z Kravař, se v devíti letech L.P. 1412 stal pánem obrovité, avšak rozkouskované a rozptýlené državy. Sám byl sice vychováván k úctě k Husovu učení, ale hned na počátku revoluce jinošské ideály odložil a společně se svým poručníkem a přítelem Čeňkem z Vartenberka stanul v táboře velmožů hledající smír s císařem Zikmundem Lucemburským. Za pomoc Zikmundovi a za boj s husity, zejména s Táborem, si nechal dobře zaplatit. Hned L.P. 1420 mu Zikmund Lucemburský dal odměnou do zástavy bohaté panství cisterciáckého kláštera Zlatá koruna.

  A tak to šlo dál. Intrikami se Rožmberk zmocnil hradu Zvíkov, Hluboké, celého majetku milevského kláštera a mnoha jiných staveb středověkých Čech. Jeho dílna, kde vyráběl falzifikáty, zajišťovala velké zisky pro celý Rožmberský rod v té době. Rožmberské dominium rostlo i po smutné bitvě U Lipan, při které se Rožmberk postavil do čela katolických pánů. Bitva U Lipan se odehrála 30. května 1434 a znamenala porážku husitů.

  V časech krále dvojího lidu Jiříka z Poděbrad, v zápase o český trůn, spřádal Oldřich z Rožmberka plány posadit do čela státu svého syna Jana. Nakonec však vidinu české koruny vyměnil Rožmberk za peníze. Jiřík z Poděbrad mu na oplátku prominul dluh astronomické výše. Když Oldřich z Rožmberka 28. dubna 1462 zemřel, odkázal svým potomkům obrovské panství, ke kterému patřilo 9. měst, 26. městeček. a takřka 700 vesnic.

  Tento hrabivý a nepopulární Rožmberk zanechal celému Rožmberskému rodu neslavnou stopu, kterou zmírnil až Petr Vok z Rožmberka tím, že uchránil České království od Pasovských vojsk Leopolda Pasovského L.P. 1611. Jako kladný hrdina by se Oldřich z Rožmberka do čítanek asi nedostal, ale na druhou stranu kdo z dnešních politiků a úředníků nemá máslo na hlavě.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player