Dějiny národa Českého - PASTOFORIUM V KAPLI SV. VÁCLAVA

1. 08 2018 |  www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

  V jihovýchodním koutě kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta stojí pozlacená železná věž gotických tvarů. Její půdorys má tvar čtverce cca 50 cm, vysoká je 210 cm. Věž má dno. Stěny tvoří mříže, které mají podobu bohatých okenních kružeb. Ve spodní části jedné z nich jsou vsazena dvířka se zámkem. Mříže jsou ukovány z železných prutů zdobených vysekanými kraby. Rohy věže jsou upraveny jako opěrné pilíře se slepou kružbou a stříškami. Na každém pilíři je vyšší okenní oblouk, nad nim jsou štítky se lvem a orlem, jako symbolem státní moci Českého království. Některé části jsou vytepány do plastické podoby, jinde se plastického dojmu dosáhlo jen vrstvením plechu.

  Podle dochovaných účtů věž patrně zhotovil roku 1375 kovářský mistr Václav pro ukládání Těla Páně. Svatostánek (pastoforium) stál pravděpodobně nad oltářem sv. Jana Evangelisty na kamenném soklu s hlavicí, kterou k němu vytesal kameník hutě Warnhoffer z Bavorska.

  Podle erbů jej do kaple sv. Václava daroval císař a král Karel IV., Tvar zřejmě navrhl stavitel katedrály sv. Víta Petr Parléř. Svatostánek ztratil svůj původní význam pravděpodobně v 17. století a byl přemístěn bez kamenného soklu na římsu vpravo od severního portálu. Zde stál pokryt nánosem prachu do počátku 20. století. Teprve roku 1913 z podnětu Jednoty pro dostavení chrámu sv. Víta pastoforium vyčistil, nově pozlatil a žlutou barvou uvnitř polychromoval zlatník Jindřich Eck, Architekt Kamil Hilbert pod ní navrhl čtverhranný kovový podstavec s ornamentem, který podložil novým pískovcovým soklem. Kovovou práci provedla pražská firma Koubar a Vinklář. Roku 1986 pastoforium nechala rekonstruovat Kancelář prezidenta republiky. Pastoforium je dodnes součástí svatovítského pokladu a je nesmírné hodnoty. Před rokem 1918 měl údajně cenu 5 mil československých korun. Dodnes je jako relikvie v kapli sv. Václava.

Speciály
Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD ČECHŮ-STAROČESKÉ LEGENDY A POVĚSTI

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD ČECHŮ-STAROČESKÉ LEGENDY A POVĚSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - KRVAVÁ EXEKUCE ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA

Dějiny národa Českého - KRVAVÁ EXEKUCE ZÁVIŠE Z FALKENŠTEJNA

 www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MILOVANÁ KRÁLOVNA-JUDITA DURYNSKÁ

Dějiny národa Českého - MILOVANÁ KRÁLOVNA-JUDITA DURYNSKÁ

 www.inadhled.cz   Autor:Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - HISTORIE PRAHY V DATECH, 1.díl

Dějiny národa Českého - HISTORIE PRAHY V DATECH, 1.díl

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN SLADKÝ KOZINA- POZVÁNÍ NA BOŽÍ SOUD!

Dějiny národa Českého - JAN SLADKÝ KOZINA- POZVÁNÍ NA BOŽÍ SOUD!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player