Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

14. 03 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Jak se konkrétně vyvinuly rody, to s jistotou nelze říci. Nejstarší prameny ukazují na dvě možnosti.


  První: lidé "modré krve" získali výjimečné postavení díky nepřetržitému pokrevnímu příbuzenství s dávnými rodovými náčelníky a stařešiny. Jinými slovy: tato představa předpokládá, že rodo-kmeny šlechty sahají hluboko do časů před sjednocením Čech. Myslitelné to je, potíž však tkví v tom, že s výjimkou Municů a Těpticů, o nichž se letmo zmiňuje Kosmas, a s výjimkou Slavníkovců a Vršovců, historie žádná jména takové starobylé šlechty nezná. Přitom Vršovce nezachránila před záhubou ani občasná spolupráce s Přemyslovci. Tito jediní nám dobře známí představitelé rodové šlechty sehráli významnou úlohu při likvidaci konkurenčních Slavníkovců. Sami však byli nakonec vyvražděni také. Stalo se tak ve třech po sobě jdoucích násilných aktech, a rokem 1108 zmizeli z dějinné scény už nadobro

  Právě tragický osud Vršovců naznačuje, jak asi mohly dopadnout i jiné nám neznámé starobylé šlechtické rody, nebo chcete-li klany. V časech expanze knížecího rodu Přemyslovců mohli mít naději na společenské pozdvižení spíše jejich služebníci a přívrženci z nejbližšího okruhu vojenské družiny, než sebemocnější konkurenti, ať jejich důstojenství mělo sebedelší tradice. Přesto se zdá, a tu tkví druhá, pravděpodobnější teorie vzniku šlechty, že v procesu budování a sjednocování českého státu byla původní rodová šlechta důsledně vyhlazena a její místo zaujala šlechta nová úřednická.

  Za výbojů a růstu přemyslovského panství se na dobytých územích a hradech usadili správci, které panovník vybral ze svých družiníků, aby v jeho zastoupení vykonávali moc. Časem si tito lidé zajistili své výsady i bohatství natrvalo. Tímto aktem se zrodila šlechta. Krátce: vše nasvědčuje tomu, že česká šlechta v té podobě, jaká se posléze vyhranila ve 13. století, počala vlastně vznikat již roku 1000, a to především z družiníků a okruhem lidí blízkých knížeti. Zatímco starobylá rodová šlechta byla vlastně již na počátku vyhlazena, udělali kariéru vlastně vojáci a první knížecí úředníci. Česká a moravská šlechta se později rozrostla i o takové silné rody, jako byli rod pánů z Růže (Rožmberkové) nebo Berkové z Dubé.

  Dnes již tyto rody neexistují, nebo se některé slavné rody poněmčili, což je velká škoda pro český stát.

Speciály
Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

www.inadhled.cz   Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

www.inadhled.cz     Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV.  -  O SYMBOLU LEDŇÁČKA

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV. - O SYMBOLU LEDŇÁČKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player