Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

14. 03 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Jak se konkrétně vyvinuly rody, to s jistotou nelze říci. Nejstarší prameny ukazují na dvě možnosti.


  První: lidé "modré krve" získali výjimečné postavení díky nepřetržitému pokrevnímu příbuzenství s dávnými rodovými náčelníky a stařešiny. Jinými slovy: tato představa předpokládá, že rodo-kmeny šlechty sahají hluboko do časů před sjednocením Čech. Myslitelné to je, potíž však tkví v tom, že s výjimkou Municů a Těpticů, o nichž se letmo zmiňuje Kosmas, a s výjimkou Slavníkovců a Vršovců, historie žádná jména takové starobylé šlechty nezná. Přitom Vršovce nezachránila před záhubou ani občasná spolupráce s Přemyslovci. Tito jediní nám dobře známí představitelé rodové šlechty sehráli významnou úlohu při likvidaci konkurenčních Slavníkovců. Sami však byli nakonec vyvražděni také. Stalo se tak ve třech po sobě jdoucích násilných aktech, a rokem 1108 zmizeli z dějinné scény už nadobro

  Právě tragický osud Vršovců naznačuje, jak asi mohly dopadnout i jiné nám neznámé starobylé šlechtické rody, nebo chcete-li klany. V časech expanze knížecího rodu Přemyslovců mohli mít naději na společenské pozdvižení spíše jejich služebníci a přívrženci z nejbližšího okruhu vojenské družiny, než sebemocnější konkurenti, ať jejich důstojenství mělo sebedelší tradice. Přesto se zdá, a tu tkví druhá, pravděpodobnější teorie vzniku šlechty, že v procesu budování a sjednocování českého státu byla původní rodová šlechta důsledně vyhlazena a její místo zaujala šlechta nová úřednická.

  Za výbojů a růstu přemyslovského panství se na dobytých územích a hradech usadili správci, které panovník vybral ze svých družiníků, aby v jeho zastoupení vykonávali moc. Časem si tito lidé zajistili své výsady i bohatství natrvalo. Tímto aktem se zrodila šlechta. Krátce: vše nasvědčuje tomu, že česká šlechta v té podobě, jaká se posléze vyhranila ve 13. století, počala vlastně vznikat již roku 1000, a to především z družiníků a okruhem lidí blízkých knížeti. Zatímco starobylá rodová šlechta byla vlastně již na počátku vyhlazena, udělali kariéru vlastně vojáci a první knížecí úředníci. Česká a moravská šlechta se později rozrostla i o takové silné rody, jako byli rod pánů z Růže (Rožmberkové) nebo Berkové z Dubé.

  Dnes již tyto rody neexistují, nebo se některé slavné rody poněmčili, což je velká škoda pro český stát.

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player