Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Až do konce 11. století v Čechách ( z Moravy té doby nejsou výrazné doklady) v architektuře a výtvarném umění převládal tak zvaný otonský styl. Na tento výtvarný projev navázal plynule sloh románský, který dosahoval v té době již svého vrcholu ve Francii a hlavně v Itálii. Typickými stavbami jsou kostely kruhovitého tvaru (rotundy) s jednou nebo více apsidami, půlkruhové výklenky pro oltář nebo vstup. Dalšími jsou tak zvané baziliky jednolodní čí vícelodní.

  Zpravidla byla při vstupní straně hranolovitá věž se sdruženými okénky. Hlavním stavebním materiálem byl kámen, typické bylo silné zdivo sestavené z kvádříků, které mělo trámové stropy nebo jednoduchou klenbu. Vnitřní prostory byly nevelké a velmi stísněné. Okna byla malá, kruhová nebo pravoúhlá, zakončena nahoře půlkruhovým obloukem, stejně tomu je i u portálu. Typické je pro církevní stavby zdobení vnějších zdí obloučkovým vlysem pod horní římsou. Pilíře mají čtvercový půdorys, menší štíhlé sloupky vyznačují v interiérech slepé arkády. Ozdoby mívají nejčastěji rostlinné motivy. Podlaha byla vystlána slámou.

  U nás jsou nejznámější románské stavby rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha na Hoře zvané Říp,, kterou nechal vystavět L.P. 1126 Kníže Soběslav I., nebo bazilika svatého Jiří v areálu Pražského hradu, kterou počal stavět L.P. 920 kníže Vratislav I. oba z rodu Přemyslovců. Vzhledem tomu že věřících stále přibývalo, prostory románských staveb (kostelů, bazilik a klášterů) byly poněkud stísněné, a tak lidský génius vynalezl daleko větší a prostornější... gotiku. Ale o té v zase někdy jindy.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ POVĚSTI: FAUSTŮV DŮM

Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ POVĚSTI: FAUSTŮV DŮM

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - MOJE CHARAKTERISTIKA KRÁLE VÁCLAVA IV.

Dějiny národa Českého - MOJE CHARAKTERISTIKA KRÁLE VÁCLAVA IV.

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ BISKUPSTVÍ V DOBĚ BOLESLAVA II. PŘEMYSLOVCE

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ BISKUPSTVÍ V DOBĚ BOLESLAVA II. PŘEMYSLOVCE

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Dějiny národa Českého - SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník    Klenotem mezi stavbami založenými císařem a králem Karlem IV. Lucemburským a zároveň ozdobou Prahy i královského ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - KRÁL JAN LUCEMBURSKÝ A KRÁLOVNA ELIŠKA PŘEMYSLONA

Dějiny národa Českého - KRÁL JAN LUCEMBURSKÝ A KRÁLOVNA ELIŠKA PŘEMYSLONA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI

Dějiny národa Českého - VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

www.inadled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník. Dítě na královském trůně.   Ludvík Jagellonský, syn Vladislava II. a Anny z Foix a Candela se narodil 1. července L.P.1506 v Budíně. Byl ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - VÝSTŘEDNÍ KRÁLOVNA ALŽBĚTA FALCKÁ-STUARTOVNA

Dějiny národa Českého - VÝSTŘEDNÍ KRÁLOVNA ALŽBĚTA FALCKÁ-STUARTOVNA

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE MOJMÍR I. A NITRANSKÝ KNÍŽE PRIBINA

Dějiny národa Českého - VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE MOJMÍR I. A NITRANSKÝ KNÍŽE PRIBINA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned