Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Až do konce 11. století v Čechách ( z Moravy té doby nejsou výrazné doklady) v architektuře a výtvarném umění převládal tak zvaný otonský styl. Na tento výtvarný projev navázal plynule sloh románský, který dosahoval v té době již svého vrcholu ve Francii a hlavně v Itálii. Typickými stavbami jsou kostely kruhovitého tvaru (rotundy) s jednou nebo více apsidami, půlkruhové výklenky pro oltář nebo vstup. Dalšími jsou tak zvané baziliky jednolodní čí vícelodní.

  Zpravidla byla při vstupní straně hranolovitá věž se sdruženými okénky. Hlavním stavebním materiálem byl kámen, typické bylo silné zdivo sestavené z kvádříků, které mělo trámové stropy nebo jednoduchou klenbu. Vnitřní prostory byly nevelké a velmi stísněné. Okna byla malá, kruhová nebo pravoúhlá, zakončena nahoře půlkruhovým obloukem, stejně tomu je i u portálu. Typické je pro církevní stavby zdobení vnějších zdí obloučkovým vlysem pod horní římsou. Pilíře mají čtvercový půdorys, menší štíhlé sloupky vyznačují v interiérech slepé arkády. Ozdoby mívají nejčastěji rostlinné motivy. Podlaha byla vystlána slámou.

  U nás jsou nejznámější románské stavby rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha na Hoře zvané Říp,, kterou nechal vystavět L.P. 1126 Kníže Soběslav I., nebo bazilika svatého Jiří v areálu Pražského hradu, kterou počal stavět L.P. 920 kníže Vratislav I. oba z rodu Přemyslovců. Vzhledem tomu že věřících stále přibývalo, prostory románských staveb (kostelů, bazilik a klášterů) byly poněkud stísněné, a tak lidský génius vynalezl daleko větší a prostornější... gotiku. Ale o té v zase někdy jindy.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MOJMÍR I. VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

Dějiny národa Českého - MOJMÍR I. VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

 www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BOLESLAV III. PŘEMYSLOVEC

Dějiny národa Českého - BOLESLAV III. PŘEMYSLOVEC

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player