Dějiny národa Českého - SEDMILETÁ VÁLKA

30. 06 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Krátce po skončení války o dědictví rakouské bylo zřejmé, že se habsburská monarchie tak snadno se ztrátou lidnatého a hospodářsky i kulturně vyspělého Slezska nesmíří. Pruský král Friedrich II.(Bedřich) se proto systematicky připravoval k novému a daleko většímu střetnutí. V Sasku a na některých místech v severních Čechách zbudoval špionážní síť a odlákal z českých zemí několik set nekatolických rodin, aby zalidnil a zúrodnil zanedbané končiny jeho vlastní říše. Kromě toho LP. 1756 Bedřich uzavřel s Velkou Británií spojeneckou smlouvu ve Wetminsteru. Dále sjednal koalici s Ruskem a dokonce i s Francií. Ta se totiž už LP. 1754 ocitla de facto ve válečném stavu s Británií, a to na půdě severoamerických kolonií. Jen z těchto důvodů byl francouzský dvůr ochoten překonat tradiční velkou rivalitu s habsburskou dynastií. 

  LP. 1756 Prusové opět bez vyhlášení války přepadli a obsadili Sasko. Habsburská armáda, která Sasům vyrazila na pomoc, byla poražena v bitvě u Lovosic. Následujícího roku zaplavila severní polovinu Čech obrovská pruská armáda, která znovu porazila habsburskou armádu v bitvě u Štěrbohol a přistoupila k ničivému ostřelování Pražského hradu z děl. Konec nejrozsáhlejší vlny válečných utrpení českých zemím přinesly až pruské vpády.

  Skvělé vítězství generála Leopolda Dauna nad pruským králem Bedřichem II. v bitvě u Kolína 18. června LP. 1757 se stal dnem znovuzrození habsburské monarchie, ale hlavně přineslo vysvobození Prahy z nepřátelského saského obležení. Opakovaná pruská ofenzíva na jaře LP. 1758 byla zastavena před olomouckou pevností a po porážce u Domašova nad Bystřicí od generála Laudona museli Prusové severní Moravu rychle vyklidit. Až dokonce války pak již byly české země větších akcí ušetřeny, i když některé pruské divize způsobily v severních a severovýchodních Čechách značné ekonomické škody. 

  Na počátku LP 1759 vstoupila sedmiletá válka do svého druhého období, ale to už se neodehrávala na území českých zemích. Až teprve 10. února LP. 1763 byla podepsána mírová smlouva na zámku Hubertusburgu nedaleko Lipska, která tuto nesmyslnou válku ukončila. Na druhé straně Habsburská monarchie svým vojenským vystoupením v sedmileté válce nesporně do značné míry upevnila své postavení v celé Evropě. Formálně se tato okolnost projevila na jaře LP. 1764, kdy byl zvolen císařem arcivévoda Josef, prvorozený syn Františka Štěpána a Marie Terezie, tedy budoucí Josef II.

Na obrázku: Bitva u Kolína 18.června LP. 1757. A Bedřich (Friedrich) II.

Speciály
Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

www.inadhled.cz  Autor. Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

 www,inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

 www.inadhled.cz  Autor? Alessandro Feliny Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník   čtěte hned

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player