Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

12. 03 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

1. Václav Hollar narozen 13. července. 1607 v Praze. Světoznámý grafik, virtuos všech technik, pracovitý (přes 4000 opusů), nebarokně střízlivý. Taktéž dokonale zobrazoval krajiny, městské veduty, kroje, živočichy, rostliny, přírodniny, lodě, zbraně, podobizny, kreslil přesné mapy. Světoběžník Václav Hollar od L.P 1627 putoval Evropou aby intermezzem delšího pobytu v Antverpách zakotvil v Londýně. Byl slavným učitelem kreslení prince waleského, později královským kreslířem a rytcem.
Získal šlechtický titul. Zemřel 25 března L.P. 1677 v Londýně.

2. Jan Amos Komenský narozen 28. března. L.P. 1592 na Moravě. Zřejmě nejproslulejší osobnost našich dějin, vůdčí představitel české kultury 17. století. Zakladatel moderní pedagogiky a didaktiky, autor převratně nových obrázkových učebnic jazyků. Autor velebných utopických projektů lidské všenápravy a vševěd, taktéž hlava exulantského českobratrského hnutí. Vlast Komenský opustil L.P. 1628, do L.P. 1656 žil v polském Lešně, odkud se ovšem pracovně vydal do Anglie, Švédska, a do Uher.
Posledních 14. let žil Jan Amos Komenský v Amsterdamu a zemřel 15. listopadu L.P. 1670 v Amsterdamu.

3. Karel Škréta se narodil L.P. 1610 v Praze. Byl zakladatel českého barokního malířství, tvůrce evropsky věhlasného díla. Jako protestant odešel Škréta do exilu L.P. 1628. Pobýval hlavně v Itálii, kde také umělecky vyzrál. Posléze přijal katolictví, což mu na rozdíl třeba od Hollara umožnilo návrat do Prahy L.P. 1638. Vyrostl v excelentního portrétistu a věhlasného malíře oltářních obrazů. Například v kostelech sv. Mikuláše, Tomáše, Štěpána, Panny Marie před Týnem a Ne Zderaze. Karel Škréta zemřel 30. července L.P. 1674 v Praze.

4. Pavel Stránský narodil se patrně v lednu 1583 nedaleko Brandýsa nad Labem. Městský právník a politik, radní města Litoměřice, po emigraci L.P. 1628 správce gymnázia v polské Toruni. Proslul dějepisnou encyklopedií. O státě Českém (Res bublica Bohemia). Všestranně poučen o předbělohorských poměrech v českém království se stalo klasickým dílem o naší minulosti i s odrazovým můstkem pro Bohuslava Balbína, Pěšinu z Čechorodu aj. pozdější historiky. Pavel Stránský zemřel v únoru L.P. 1657 v Toruň.

Na obrázcích: Jan Amos Komenský a Václav Hollar.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

Dějiny národa Českého - BAROKNÍ ARCHITEKTURA

www.inadhled.cz   Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

Dějiny národa Českého - BITVA NA VÍTKOVĚ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

Dějiny národa Českého - FRIDRICH FALCKÝ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

www.inadhled.cz     Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

Dějiny národa Českého - JAN JIŘÍ GRÁZL-CESTA K ŠIBENICI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV.  -  O SYMBOLU LEDŇÁČKA

Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV. - O SYMBOLU LEDŇÁČKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

Dějiny národa Českého - KDO ZAVRAŽDIL POSLEDNÍHO PŘEMYSLOVCE

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

Dějiny národa Českého - VZNIK OSTRAVSKA - ODKAZY STARÝCH KRONIK

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

Dějiny národa Českého - POZŮSTATKY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. ANTROPOLOGICKÁ EXPERTÍZA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - STRUČNĚ O DĚTECH CÍSAŘE KARLA IV.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player