Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   O životě královny Svatavy zaznamenaly kroniky málo zpráv. Snad jen několik vnějších dat, které zachycují její kariéru po boku prvního českého krále Vratislava II. Až teprve v posledních letech svého života, kdy už stála v ústraní jako královna vdova, vstoupila důstojně jako matka smiřující rozvaděné syny. Svatava, nebo také Svatava Polská se narodila L.P. 1046-1047 a byla již třetí manželkou českého krále Vratislava II. Jejím otcem byl Polský král Kazimír I. zvaný též Obnovitel, a matka Richenza Lotrinská.

  K velkolepé svatbě s Vratislavem došlo L.P.1062. Svatava velmi štědře podporovala vyšehradskou kapitulu, založenou jejím manželem Vratislavem, sama pak kapitule odkázala svoje statky na Čáslavsku, nazývané podnes Svatavin Újezd. Sama kráčela životem ve stínu manžela, jen královská korunovace 15. června L.P. 1085 ji vynesla na okamžik do popředí. V Kronice Kosmově se o tom píše: Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušně císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté Vratislava oděného do královského roucha a s královskými odznaky za krále pomazal a korunu mu vložil na hlavu s spolu se svou drahou chotí Svatavou, též oděnou do královského roucha. Byl to slavný den české země, ale první český král dlouho korunu nenosil. Zemřel 14. ledna 1092.

  Svatava žila po jeho smrti ještě třicet krásných let, a zůstala podle staré české tradice neprovdána, a taktéž setrvala i jako královna vdova v české zemi. Viděla nastupovat na knížecí stolec šest knížat, z nichž tři byly její vlastní synové, nikdo z nich však nebyl s to zajistit zemi trvaly mír. Svatava tento vývoj pozorovala s rostoucí úzkostí, ale nikoli rukama založenýma v klíně. V rozvrácených poměrech, kde muži nebyli s to se dohodnout, nastupovaly ženy jako smiřovatelky. O Svatavě zapsal Kosmas dva takové smírčí zákroky mezi jejími syny, Vladislavem a Soběslavem. K prvnímu došlo po neštastné česko-polské válce L.P. 1111, kde oba přísně kárala. Až nakonec po nějakém čase se oba bratři smířili leč na krátko. Sama ještě pak zažila slavnou bitvu u Chlumce 18. února L.P. 1126, kdy její syn Soběslav porazil císaře Lothara I.. 1. září L.P. 1026 však královna-vdova Svatava zemřela. Pochována byla vedle svého chotě krále českého Vratislava I., na Vyšehradě, v kostele sv. Petra a Pavla. Potomci královny Svatavy: Boleslav, údělník v Olomouci: Bořivoj II, český kníže: Vladislav I. český kníže: Soběslav I. český kníže: a jediná dcera: Judita Grojčská.

Speciály
Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

Dějiny národa Českého - ŽIVOT V ŠEDÉ ZONĚ - Nechcete Bony!

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

Dějiny národa Českého - POMLÁZKA A SYMBOLIKA VEJCE

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

Dějiny národa Českého - OLDŘICH II. Z ROŽMBERKA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player