Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

7. 09 2017 |  www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   O životě královny Svatavy zaznamenaly kroniky málo zpráv. Snad jen několik vnějších dat, které zachycují její kariéru po boku prvního českého krále Vratislava II. Až teprve v posledních letech svého života, kdy už stála v ústraní jako královna vdova, vstoupila důstojně jako matka smiřující rozvaděné syny. Svatava, nebo také Svatava Polská se narodila L.P. 1046-1047 a byla již třetí manželkou českého krále Vratislava II. Jejím otcem byl Polský král Kazimír I. zvaný též Obnovitel, a matka Richenza Lotrinská.

  K velkolepé svatbě s Vratislavem došlo L.P.1062. Svatava velmi štědře podporovala vyšehradskou kapitulu, založenou jejím manželem Vratislavem, sama pak kapitule odkázala svoje statky na Čáslavsku, nazývané podnes Svatavin Újezd. Sama kráčela životem ve stínu manžela, jen královská korunovace 15. června L.P. 1085 ji vynesla na okamžik do popředí. V Kronice Kosmově se o tom píše: Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušně císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté Vratislava oděného do královského roucha a s královskými odznaky za krále pomazal a korunu mu vložil na hlavu s spolu se svou drahou chotí Svatavou, též oděnou do královského roucha. Byl to slavný den české země, ale první český král dlouho korunu nenosil. Zemřel 14. ledna 1092.

  Svatava žila po jeho smrti ještě třicet krásných let, a zůstala podle staré české tradice neprovdána, a taktéž setrvala i jako královna vdova v české zemi. Viděla nastupovat na knížecí stolec šest knížat, z nichž tři byly její vlastní synové, nikdo z nich však nebyl s to zajistit zemi trvaly mír. Svatava tento vývoj pozorovala s rostoucí úzkostí, ale nikoli rukama založenýma v klíně. V rozvrácených poměrech, kde muži nebyli s to se dohodnout, nastupovaly ženy jako smiřovatelky. O Svatavě zapsal Kosmas dva takové smírčí zákroky mezi jejími syny, Vladislavem a Soběslavem. K prvnímu došlo po neštastné česko-polské válce L.P. 1111, kde oba přísně kárala. Až nakonec po nějakém čase se oba bratři smířili leč na krátko. Sama ještě pak zažila slavnou bitvu u Chlumce 18. února L.P. 1126, kdy její syn Soběslav porazil císaře Lothara I.. 1. září L.P. 1026 však královna-vdova Svatava zemřela. Pochována byla vedle svého chotě krále českého Vratislava I., na Vyšehradě, v kostele sv. Petra a Pavla. Potomci královny Svatavy: Boleslav, údělník v Olomouci: Bořivoj II, český kníže: Vladislav I. český kníže: Soběslav I. český kníže: a jediná dcera: Judita Grojčská.

Speciály
Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

 wwww.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník. Dítě na královském trůně.   Ludvík Jagellonský, syn Vladislava II. a Anny z Foix a Candela se narodil 1. července L.P.1506 ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÝ SLOH

 www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - Rivalové

Dějiny národa Českého - Rivalové

 www.inadhled.cz Autor Aleš Hroník Počátek historie derby pražských S čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KNÍŽE OLDŘICH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

Dějiny národa Českého - PŘÍCHOD SLOVANŮ DO ČECH A MORAVY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

Dějiny národa Českého - REKATOLIZACE PO BÍLÉ HOŘE

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

Dějiny národa Českého - SVATAVA, PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

Dějiny národa Českého - ARCIBISKUP A KARDINÁL JAN OČKO Z VLAŠIMI

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned