Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

12. 09 2018 |  Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník

  TEPLÁ  

Premonstrátský klášter v Teplé založil roku 1193 velmož Hroznata (později blahořečený). Z románského areálu, který prošel řadou nákladných přestaveb a jehož dnešní podoba je barokní, se dochoval trojlodní kostel.

  Už nejstarší část je zaklenuta křížovou klenbou s hranolovými žebry. Místo plánované baziliky vzniklo první halové trojlodí na našem území. Oblouky mezilodních arkád jsou už lomená a klenební žebra mají složitější profilaci.
Typickou ukázkou stylu je i dvouvěžové průčelí. Kostel byl dokončen a zároveň vysvěcen za českého krále Václava I. Přemyslovce.

  Samotné město Teplá se nachází cca 50. kilometrů od Plzně. A je součástí Karlovarského kraje. Vřele tento trojlodní kostel doporučujeme.

  HRAD STRAKONICE

  Strakonický hrad z první poloviny 13. století je u nás zcela ojedinělým případem spojení slavné komendy (řádu) Johanitů s řádovým sídlem Bavorů ze Strakonic do společného opevnění.

  Johanitská část, z níž se zachoval dům s kapitulní síní, ambit s gotickým zaklenutím z druhé poloviny 13. století a krásný románsko-gotický kostel sv. Prokopa, který byl patrně dokončen dříve nežli samotný hrad. Část hradu již vykazuje znaky rané gotiky. LP. 1234 johanité tuto část darovací listinou Bavora I. ze Strakonic získali do vlastnictví, zatímco šlechtická sídla pokračovala až do LP. 1270.

  Město i krásný hrad, vřele doporučujeme. Samotné město Strakonice vzniklo v první polovině 12. století, jako ves nacházející se v jihočeském území Bavorů ze Strakonic.

 

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player