Dějiny národa Českého - TÝNSKÝ CHRÁM

10. 12 2017 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Gotický chrám Panny Marie před Týnem patří k nejkrásnějším gotickým stavbám staré Prahy a je dokonce starší, než jeho soused Staroměstská radnice. Když se návštěvník zadívá na průčelí chrámu, nemůže si nevšimnout mramorové sochy Panny Marie, obklopenou zlatou svatozáří. Kostel Panny Marie stojí na místě, kde dříve býval ohrazený dvůr. Tomuto místu se odjakživa říkávalo Týn, nebo Tejn. Proto kostel Panny Marie před Týnem. Podle starých záznamů se vysokou věží pyšnil už malý románský kostelík. Nejstarší zmínka o starém Týnském kostelu se váže L.P. 1310, kdy Prahu obléhal čtrnáctiletý český král Jan Lucemburský, aby odtud vypudil Jindřicha Korutanského. Při tomto obléhání sehrál mimořádnou roli právě Týnský chrám. Po krutých bojích Jan Lucemburský Prahu dobyl a 9. prosince L.P. 1310. Jindřicha Korutanského z Prahy vyhnal.

  Za husitské revoluce byl centrem kališnického hnutí, a poté stolicí kališnického arcibiskupa Jana z Rokycan. Vedly sem i první kroky krále dvojího lidu Jiřího z Poděbrad po jeho zvolení na Staroměstské radnici L.P. 1458. O Týnském chrámu jako o baště husitství vypovídal obrovský kalich, který na jeho průčelí umístili L.P. 1463. Dalším významným symbolem, který zdobil Týnský chrám, byla mramorová socha krále Jiřího z Poděbrad. držící v pravé ruce zlatý meč s nápisem Pravda vítězí. Bohužel tento meč se stal zájmem vandala, který jej nenávratně zničil. Český šlechtic Mikuláš Dačický z Heslova se domnívá, že šlo o cílenou provokaci ze strany katolické šlechty, stalo se tak na jaře L.P. 1604. Druhá stopa vedla přímo na Pražský hrad. Meč totiž odevzdali královské komoře, odkud putoval do sbírky samotného císaře Rudolfa II. Ať tak či tak, krásná relikvie byla odcizena a nikdy už se do chrámu nevrátila.

  O Staroměstské exekuci se Týnský chrám stal němým svědkem, traduje se, že popravě sedmadvaceti českých pánů 21. června 1621 přihlížel z věže Týnského chrámu rektor Karlovy univerzity mistr Jan Kampanus Vodňanský.
Po vítězství katolické strany nikdo nemohl čekat slitování, a tak jezuité v noci 27. ledna L.P. 1623 sochu Jiřího z Poděbrad a kalich shodili. To aby se zabránilo uctívání husitských relikvií.

Týnský chrám započal stavět již Matyáš z Arrasu a Petr Parléř L.P. 1350. Stavba však pokračovala ještě za vlády Jiřího z Poděbrad, který byl dokonce L.P. 1471 na nějaký čas v chrámu pohřben.. Dokončen byl však až L.P. 1510. Je zde pohřben Jan z Rokycan, ale třeba i Tycho Brahe, známí hvězdář, alchymista a astrolog na dvoře císaře Rudolfa II. Návštěva Týnského chrámu by měla patřit ke každé exkurzi turistů do Prahy.

Autor: Administrator

Diskuse