Dějiny národa Českého - VINOBRANÍ

4. 07 2018 |  www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

  V krajích, kde se pěstovalo víno, patřilo vinobraní mezi největší svátky. Bylo to období mezi sklizní na polích a podzimní setbou.

  V podvečer svátku narození Panny Marie (8.9.) se ,,zarážela hora". Hlídač - hotař vinohradu, nechal ráno v kostele posvětit kytici květů. Poté se vydal k vinohradu, kde nabodl na dlouhé bidlo jablko a k němu přivázal kytici. Pak vykopal jámu, položil přes ní takto ozdobené ono bidlo a když měl toto hotovo, rozdělal v té jámě oheň a na něm spálil kytici z předešlého roku. Když se tak stalo, přistoupil starosta s hospodářem, třikráte obešli jámu, pokropili svěcenou vodou a pomodlili se k svatému Urbanu - patronu všech vinařů.

  Po modlitbě každý, kdo pracoval na vinici , hodil do jámy tři hrozny vína. Potom se v jámě bidlo vztyčilo a upevnilo. 
Vztyčené bidlo znamenalo, že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj až do vinobraní nesmí vstoupit.

Speciály
Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

www.inadhled.cz  Autor. Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

 www,inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

 www.inadhled.cz  Autor? Alessandro Feliny Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník   čtěte hned

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player