Dějiny národa Českého - VINOBRANÍ

4. 07 2018 |  www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

  V krajích, kde se pěstovalo víno, patřilo vinobraní mezi největší svátky. Bylo to období mezi sklizní na polích a podzimní setbou.

  V podvečer svátku narození Panny Marie (8.9.) se ,,zarážela hora". Hlídač - hotař vinohradu, nechal ráno v kostele posvětit kytici květů. Poté se vydal k vinohradu, kde nabodl na dlouhé bidlo jablko a k němu přivázal kytici. Pak vykopal jámu, položil přes ní takto ozdobené ono bidlo a když měl toto hotovo, rozdělal v té jámě oheň a na něm spálil kytici z předešlého roku. Když se tak stalo, přistoupil starosta s hospodářem, třikráte obešli jámu, pokropili svěcenou vodou a pomodlili se k svatému Urbanu - patronu všech vinařů.

  Po modlitbě každý, kdo pracoval na vinici , hodil do jámy tři hrozny vína. Potom se v jámě bidlo vztyčilo a upevnilo. 
Vztyčené bidlo znamenalo, že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj až do vinobraní nesmí vstoupit.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy