Dějiny národa Českého - VÝSTŘEDNÍ KRÁLOVNA ALŽBĚTA FALCKÁ-STUARTOVNA

28. 09 2017 |  www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník

   Alžběta Falcká z rodu Stuartovců, dcera Anglického krále Jakuba I. a manželka zimního krále Friedricha Falckého. Narodila se 19. srpna L.P. 1596 ve Skotském městě Fife, byla nejstarší dcerou Anny Dánské. Alžběta byla jako česká královna velmi výstřední, chodila na české poměry velmi vyzývavě, a tím za krátkou dobu u nás budila velké pohoršení, hlavně u českých pánů. Samotná svatba s Friedrichem Falckým se konala 14. února 1613. v Londýně, tehdy Friedrich měl titul jen falckého kurfiřta. 7. listopadu 1619 byla se svým manželem v Katedrále sv. Víta v Praze korunována na českou královnu.

 Byla velmi ctižádostivá a na české poměry i dost rázná. České poměry udivovala svoji vznešeností, volnými mravy a dost velkou pohodlností. Není divu, Alžběta se v šestnácti vdala a v necelých osmnácti povila Friedrichovi první dítě, celkem měla osm synů a pět dcer. Z dětí falckého páru byl nejslavnější Karel Ludvík, velký vojevůdce a silný protivník anglického krále Jindřicha I. V osobě Alžběty Stuartovny, ač neuměla česky ani slovo, se naše dějiny nakrátko propojily s celoevropskými.

  Po Bělohorské bitvě, která dopadla pro jejího manžela v neprospěch, žila Alžběta se svoji rodinou v Haagu, avšak velmi neohroženě podporovala české exulanty, zejména Jana Amose Komenského. Jako česká královna se Alžběta podepisovala až do konce svého života, a vždy ji tak i ostatní rádi nazývali. Byla velmi hrdá na české království, i když v něm strávila jen několik měsíců. Samotného manžela Friedricha přežila o třicet let. Zemřela šestasedmdesáti letech 13. února L.P. 1662 v Londýně. Alžběta si velmi ráda dopisovala s některými mysliteli své doby, jako například s francouzským filosofem Reném Descartesem. Pochována je ve Westminsterském opatství. Sláva této hrdé české královně.

Speciály
Dějiny národa Českého - NÁSTUP HABSBURKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. VOLBA FERDINANDA I. HABSBURSKÉHO

Dějiny národa Českého - NÁSTUP HABSBURKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH. VOLBA FERDINANDA I. HABSBURSKÉHO

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - OBNOVITEL ČESKÉHO STÁTU. PŘEMYSL OTAKAR I.

Dějiny národa Českého - OBNOVITEL ČESKÉHO STÁTU. PŘEMYSL OTAKAR I.

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  HVĚZDÁŘ A POZOROVATEL TYCHO BRAHE

Dějiny národa Českého - HVĚZDÁŘ A POZOROVATEL TYCHO BRAHE

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KAMENNÝ MOST (KARLŮV MOST) - STAVBA, POVĚSTI A LEGENDY.

Dějiny národa Českého - KAMENNÝ MOST (KARLŮV MOST) - STAVBA, POVĚSTI A LEGENDY.

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KNÍŽE VÁCLAV A BOLESLAV I. BRATROVRAH

Dějiny národa Českého - KNÍŽE VÁCLAV A BOLESLAV I. BRATROVRAH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KOSTEL SV. FABIÁNA A SV. ŠEBESTIÁNA NA ŽIVOHOŠTI

Dějiny národa Českého - KOSTEL SV. FABIÁNA A SV. ŠEBESTIÁNA NA ŽIVOHOŠTI

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

www.inadled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JAKO ČESKÝ KRÁL KAREL III

Dějiny národa Českého - JAKO ČESKÝ KRÁL KAREL III

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  PAMÁTNÁ BITVA U CHLUMCE, VE KTERÉ POMOHLI sv. VÁCLAV a sv. VOJTĚCH

Dějiny národa Českého - PAMÁTNÁ BITVA U CHLUMCE, VE KTERÉ POMOHLI sv. VÁCLAV a sv. VOJTĚCH

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého -  ČEŠI PROTI ČECHŮM... BITVA U LIPAN

Dějiny národa Českého - ČEŠI PROTI ČECHŮM... BITVA U LIPAN

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned