Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

18. 09 2017 |  www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník

  Od příchodu do Prahy se Karel zabýval i plány zvelebení a rozšíření sídelního města, přál si aby se Praha stala střediskem řemesel a obchodu, vzdělanosti a umění. A tak 8. března L.P. 1348 podepsal zakládací listinu privilegium a již 26. března se konala slavnost položení základního kamene. Na rozloze asi třikrát větší, nežli Staré Město, vyrostlo během několika let silné opevněné město, více jak 1500 domů a desítky kostelů a klášterů. Praha se stala střediskem rozvoje gotického kultu v celé Římské říši.

  Samotný plán města byl předem důkladně promyšlen, připraven a nakreslen na prknech tehdejších projektantů a stavitelů. Tři a půl kilometrů hradeb mělo obemknout prostor o rozloze asi 360 hektarů. Velká část vymezeného místa byla vyhrazena klášterům, na dalších pozemcích byly krásně zahrady. Několik starých osad splynulo s novým osídlením a zbyly po nich pouze místní názvy, jako třeba osada Na Rybníčku, Na Zderaze, Opatovická a apod. Uvnitř hradeb bylo pamatováno na tři velká náměstí- trh Koňský (dnešní Václavské náměstí) Dobytčí (dnešní Karlovo náměstí) a Senný (dnešní Senovážné náměstí). Dobytčí trh, dnes tedy Karlovo náměstí, je dodnes největším náměstím v Evropě. Další cesty vedly ke čtyřem hlavním branám a po dohodě s radními Starého Města byla do nových čtvrtí vystěhována některá řemesla. Byli to třeba kováři, bednáři nebo koželuhové, to proto, že měšťany obtěžoval jejich hluk a zápach.

  Kdo měl zájem vybudovat si dům na Novém Městě, musel se zavázat začít stavět do jednoho měsíce a za půl roku být ze stavbou hotov. Praha měla v době Karla IV. asi 40 000 obyvatel, jen pro srovnání Londýn měl 35 000 a Paříž 80 000.

  Hned na začátku stavby Nového Města byly zbudovány dva farní chrámy - Na Rybníčku kostel sv. Štěpána a na Senném trhu kostel sv. Jindřicha. Když si člověk představí, jakou technikou se stavělo, k dispozici byl jen jakýsi rumpálový jeřáb (výtah) poháněný člověkem, také železné kleště na zvedání kvádříků a kamenů, tak se ani nechce věřit, že to Karel IV. za tak krátkou dobu dokázal. A to ještě založil ohnisko vzdělanosti Universitu Karlovu, několik hradů a paláců, navíc zřídil arcibiskupství. Čím více Karla poznávám, tím více si ho vážím.

Speciály
Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ POVĚSTI: FAUSTŮV DŮM

Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ POVĚSTI: FAUSTŮV DŮM

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - MOJE CHARAKTERISTIKA KRÁLE VÁCLAVA IV.

Dějiny národa Českého - MOJE CHARAKTERISTIKA KRÁLE VÁCLAVA IV.

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ BISKUPSTVÍ V DOBĚ BOLESLAVA II. PŘEMYSLOVCE

Dějiny národa Českého - ZŘÍZENÍ BISKUPSTVÍ V DOBĚ BOLESLAVA II. PŘEMYSLOVCE

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

Dějiny národa Českého - SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník    Klenotem mezi stavbami založenými císařem a králem Karlem IV. Lucemburským a zároveň ozdobou Prahy i královského ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - KRÁL JAN LUCEMBURSKÝ A KRÁLOVNA ELIŠKA PŘEMYSLONA

Dějiny národa Českého - KRÁL JAN LUCEMBURSKÝ A KRÁLOVNA ELIŠKA PŘEMYSLONA

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI

Dějiny národa Českého - VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

Dějiny národa Českého - PRVNÍ DOLOŽENÝ KNÍŽE ČESKÝ BOŘIVOJ

www.inadled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

Dějiny národa Českého - ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník. Dítě na královském trůně.   Ludvík Jagellonský, syn Vladislava II. a Anny z Foix a Candela se narodil 1. července L.P.1506 v Budíně. Byl ... čtěte hned

Dějiny národa Českého - VÝSTŘEDNÍ KRÁLOVNA ALŽBĚTA FALCKÁ-STUARTOVNA

Dějiny národa Českého - VÝSTŘEDNÍ KRÁLOVNA ALŽBĚTA FALCKÁ-STUARTOVNA

 www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE MOJMÍR I. A NITRANSKÝ KNÍŽE PRIBINA

Dějiny národa Českého - VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE MOJMÍR I. A NITRANSKÝ KNÍŽE PRIBINA

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned