Dějiny národa Českého - ZALOŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

18. 09 2017 |  www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník

  Od příchodu do Prahy se Karel zabýval i plány zvelebení a rozšíření sídelního města, přál si aby se Praha stala střediskem řemesel a obchodu, vzdělanosti a umění. A tak 8. března L.P. 1348 podepsal zakládací listinu privilegium a již 26. března se konala slavnost položení základního kamene. Na rozloze asi třikrát větší, nežli Staré Město, vyrostlo během několika let silné opevněné město, více jak 1500 domů a desítky kostelů a klášterů. Praha se stala střediskem rozvoje gotického kultu v celé Římské říši.

  Samotný plán města byl předem důkladně promyšlen, připraven a nakreslen na prknech tehdejších projektantů a stavitelů. Tři a půl kilometrů hradeb mělo obemknout prostor o rozloze asi 360 hektarů. Velká část vymezeného místa byla vyhrazena klášterům, na dalších pozemcích byly krásně zahrady. Několik starých osad splynulo s novým osídlením a zbyly po nich pouze místní názvy, jako třeba osada Na Rybníčku, Na Zderaze, Opatovická a apod. Uvnitř hradeb bylo pamatováno na tři velká náměstí- trh Koňský (dnešní Václavské náměstí) Dobytčí (dnešní Karlovo náměstí) a Senný (dnešní Senovážné náměstí). Dobytčí trh, dnes tedy Karlovo náměstí, je dodnes největším náměstím v Evropě. Další cesty vedly ke čtyřem hlavním branám a po dohodě s radními Starého Města byla do nových čtvrtí vystěhována některá řemesla. Byli to třeba kováři, bednáři nebo koželuhové, to proto, že měšťany obtěžoval jejich hluk a zápach.

  Kdo měl zájem vybudovat si dům na Novém Městě, musel se zavázat začít stavět do jednoho měsíce a za půl roku být ze stavbou hotov. Praha měla v době Karla IV. asi 40 000 obyvatel, jen pro srovnání Londýn měl 35 000 a Paříž 80 000.

  Hned na začátku stavby Nového Města byly zbudovány dva farní chrámy - Na Rybníčku kostel sv. Štěpána a na Senném trhu kostel sv. Jindřicha. Když si člověk představí, jakou technikou se stavělo, k dispozici byl jen jakýsi rumpálový jeřáb (výtah) poháněný člověkem, také železné kleště na zvedání kvádříků a kamenů, tak se ani nechce věřit, že to Karel IV. za tak krátkou dobu dokázal. A to ještě založil ohnisko vzdělanosti Universitu Karlovu, několik hradů a paláců, navíc zřídil arcibiskupství. Čím více Karla poznávám, tím více si ho vážím.

Speciály
Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

Dějiny národa Českého - POČÁTEK ŠLECHTICKÝCH RODŮ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MOJMÍR I. VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

Dějiny národa Českého - MOJMÍR I. VELKOMORAVSKÝ KNÍŽE

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

 www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého -  KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Dějiny národa Českého - KRÁLOVNIČKY A OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová  čtěte hned

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

Dějiny národa Českého - O HROBU PRAOTCE ČECHA

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - BOLESLAV III. PŘEMYSLOVEC

Dějiny národa Českého - BOLESLAV III. PŘEMYSLOVEC

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

Dějiny národa Českého - MÍRY, VÁHY - ANEB: CO JE ,,MANDEL

www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÉ HROBY

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player