Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

13. 09 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Do dějin vstoupila Hluboká v době českého krále Přemysla Otakara II., který v českých dějinách proslul jako největší z Přemyslovců.

  Hluboká sama byla v době Přemysla Otakara II. v držení dvorského sudího Čéče z Budějovic, jenž ji postoupil králi, patrně z finančních důvodů. V neklidných dobách poté, kdy český král Otakar zahynul v bitvě na Moravském poli LP. 1278 se Hluboká ocitla v držení rozvětveného a velmi mocného rodu Vitkovců, Zde se také LP. 1290 završila dobrodružná životní dráha Vítkovce Záviše z Falkenštejna. Královské vojsko vedené levobočkem zabitého krále Přemysla Otakara II Mikulášem Opavským nutil pod pohrůžkou Závišovy popravy Vítkovce ke kapitulaci. Hluboká se tehdy nevzdala, a tak byl Záviš popraven přímo na místě. Hrad Hluboká, a k němu rozsáhlé panství, se tehdy opět ocitly v majetku českých panovníků, a hlavně v majetku syna Přemysla Otakara II Václava II. Po jeho smrti byl příležitostně hrad dáván do zástavy. Hrad mimo jiné vlastnil Vilém z Pernštejna, kterému dal Hlubokou český král Vladislav II. Jagellonský za nemalou částku 24 tisíc uherských zlatých.

  LP. 1490 až 1493 vynaložil Vilém z Pernštejna na hradě a při výstavbě rybníků na zdejším panství 4000 uherských zlatých a v pracích se pokračovalo i v následujícím období. Z Pernštejnského držení získal Hlubokou LP. 1530 Ondřej Ungand ze Suneku. V jeho době byl zaveden od Vltavy nahoru na hrad vodovod a byla zřízena obora. Nákladný život i velmi špatné hospodářství vedly k tomu, že Ondřejův syn Adam Hlubokou neudržel. Jejím novým majitelem se stal bohatý jihočeský velmož Jáchym z Hradce. Za jeho doby dostal tehdy středověký hrad renesanční podobu.

  Po jeho smrti byla Hluboká odprodána Bohuslavu Malovcovi z Malovic, jeho potomci však byli po porážce na Bílé hoře 8. listopadu 1620 odsouzeni ke ztrátě veškerého majetku a Hluboká připadla císaři Ferdinandovi II. Habsburskému, ten ji ale vzápětí daroval veliteli císařské armádě Donu Baltazaru de Marradas. A tak Hluboká střídala majitele, jak na běžícím pásu. Dalším, kdo tento již renesanční zámek vlastnil, byl rod Schwarzenbergů. Adam František Schwarzenberg byl mimo jiné náruživým stavebníkem a v jeho době vyrostl na hlubockém panství lovecký zámek zvaný Ohrada.

  Zámek Hluboká prošel sám velkou stavební úpravou do tehdy barokního stylu. Na zámku pracovalo mnoho slavných umělců, mezi nejznámější patřili věhlasný evropský malíř Hamilton a Jiří Werle, který byl tvůrcem nástěnné malby ve velkém sálu. Zámek Hluboká se více jak sto let prakticky nezměnila. A tak vlastně až dnešní tvář zámek získal v době knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho krásné manželky Eleonory někdy okolo LP. 1825. 

  O zámku Hluboká bych mohl psát do nekonečna, ještě se k tomuto krásnému zámku vrátíme.

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player