Dějiny národa Českého - ZÁMEK LEDNICE

10. 02 2018 |  www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 Obec Lednice se poprvé připomíná už L.P. 1222, kdy tu poblíž stávala tvrz, stavěna vladykou Adamem a Lipertem z Lednice. Tvrz tehdy měla především strážní funkci, ale není vyloučeno, že její majitelé zde od projíždějících kupců vybírali mýtné. Asi L.P. 1322 se lednická tvrz dostala do majetku rodu Sirotků, a ti ji pak prodali Janovi z Lichtenštejna. Lichtenštejni tak měli dvě celkem důležitá města a tvrze, tedy Lednici a Břeclav.

  Na lednickém panství bylo více bažin a mokřin než pevné půdy, ale rod Lichtenštejnů postupně vše kultivoval a z bažinného kraje se jim v průběhu 15. a 16. století podařilo vybudovat soustavu rybníků a krásné rozsáhlé parky.
Lednice se nachází asi 12 km. od města Mikulov v Jihomoravském kraji.

  .P. 1588 nechal Hartman z Lichtenštejna starou hradní tvrz strhnout a postavit na jejím místě krásný renesanční zámek, který se dalšími stavebními úpravami na počátku 17. století změnil vlastně v jakousi rezidenci Hartmana a jeho syna Karla z Lichtenštejna.

  Lednický pán Karel z Lichtenštejna byl původně protestant. ale pak konvertoval ke křesťanství. V době povstání nekatolíků proti císaři Ferdinandovi se Karel z Lichtenštejna přidal na stranu vítězného Ferdinanda II. Habsburského, a ten ho za věrnost jmenoval zástupcem v Čechách.

  Po staroměstské exekuci 21. června L.P. 1621 pak císař Ferdinand II. jmenoval Karla z Lichtenštejna místodržícím.
Karlův syn Karel Eusebius, který žil v sousedních Valticích, později pokračoval ve zvelebování rodových držav. Pravě on v Lednici založil rozsáhlý park s renesančními kašnami od architekta Jana Bernarda Fišera z Erlachu, mimo jiné stavitele znojemského zámku Deblínů. Nechal také vybudovat zámeckou jízdárnu a zámek nesmazatelně barokně přestavěl.

  Další Lichtenštejnové nechali na počátku 18. století vybudovat alej, která spojovala Lednici se sousedními Valticemi.
V tomto období také vznikl nový farní kostel sv. Jakuba a část zámku byla přestavěna do klasicismu.

  K posledním stavebním úpravám lednického zámeckého areálu došlo v 19. století, kdy byl podle vzoru anglické zimní zahrady vybudován velký skleník s květinovým sálem. V roce 1966 byl Lednicko-valtický areál zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

  Zámek i s vesnicí patřil rodu Lichtenštejnů více jak 700 let. Doporučuji tento nádherný zámek s parkem navštívit.

Autor: Administrator

Diskuse