Dějiny národa Českého - ZÁMEK ÚSOV

5. 07 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Zámek Úsov, který se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, byl kdysi starý dřevěný královský hrad postavený v době krále Václava I. Přemyslovce, někdy okolo LP. 1238. Starý dřevěný hrad získal za svou věrnost králi Václavovi I. při úspěšném odražení Tatarů LP. 1241 olomoucký purkrabí Zdík ze Švábenic. Kamenný gotický hrad byl postaven cca LP. 1260, zřejmě z příkazu českého krále Přemysla Otakara II. a patří k nejstarším na Moravě. 
Od LP. 1278 až do LP. 1410 byl hrad Úsov vždy v držení panovníka. Jen LP. 1350 ho dal do zástavy král a císař Karel IV. Lucemburský markraběti Joštovi, který z něj učinil na krátkou dobu základnu svých vojenských posádek. 

  Samotný gotický hrad byl postupně přestavován pány z Vlašimi, a pány z Boskovic. Jeho dalšími vlastníky byl slavný rod Šternberků a od LP. 1597 patřil již slavnému šlechtickému rodu Lichtenštejnů, kteří také vystavěli barokní zámeckou budovu. V LP. 1898 umístil Jan II. z Lichtenštejna do zámeckých interiérů lesnické a lovecké muzeum s bohatými sbírkami zvěřiny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a taktéž z Indie. Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalace z přelomu 19 a 20. století. Všechny exponáty jsou více jak sto let staré a v nezměněném stavu dodnes k nahlédnutí.

  Po roce 1945 přešel zámek i sbírky do držení československého státu. A v roce 1950 se stal národní kulturní památkou, a přešel do správy muzea města Olomouce. Přímo v areálu zámku je krásná renesanční restaurace, kde se hlavně v letních měsících v zahradní části pořádají historické rytířské turnaje. Opravdu tento zámek k návštěvě doporučuji. A kdo miluje myslivost, tak si jistě přijde na své.

Speciály
Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

www.inadhled.cz  Autor. Aleš Hroník  čtěte hned

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Dějiny národa Českého - DĚDICTVÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

 www,inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

Dějiny národa Českého - JOSEF JUNGMANN A JOSEF DOBROVSKÝ

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Dějiny národa Českého - MAGDEBURK-SASKO-ANHALSKO. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

 www.inadhled.cz  Autor? Alessandro Feliny Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

Dějiny národa Českého - TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník   čtěte hned

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

Dějiny národa Českého - ÚNOS JITKY ZE SVINIBRODU (SCHWEINFURTU)

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player