Dějiny národa Českého - ZNOJMO

11. 08 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Krásné a historicky velmi staré město Znojmo se nachází 84 km od moravské metropole Brno. Jeho nejstarší pamětihodností je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny s apsidou podkovovitého půdorysu běžným typem hradní kaple přemyslovských sídel na počátku 11. století. LP. 1134 však nechal znojemský údělný kníže Konrád II. nahradit původně dřevěné plochý dřevěný strop klenbou a celou kapli vyzdobit nástěnnými malbami. Témata této dochované malířské výzdoby je vedle Krista v apsidě, evangelistů a výjevů z Kristova života, v horní části také dynastie Přemyslovců od legendárního Přemysla Oráče až po donátora výzdoby Konráda II. Znojemského. Právě toto naše nejslavnější malířské dílo činní ze znojemské rotundy unikát ve světě.

  Kostel sv. Mikuláše (Znojmo)

  Gotický kostel nahradil svého románského předchůdce v předhradí knížecího hradu. Slavná stavba byla zahájena LP. 1325 za panujícího krále Jana Lucemburského. V polovině století vznikla i severní arkádová předsíň s hvězdovou klenbou, před koncem 14. století byl kostel vysvěcen. K zaklenutí monumentálně působícího halového trojlodí však došlo až po velkém požáru LP. 1422.

  Štíhlé válcové sloupy nesou zajímavou klenbu, jsou již dílem Petra Parléře. O účasti členů této kamenické huti však svědčí i typické kamenické detaily. Věž a západní průčelí jsou výsledkem novodobých úprav, které proběhly na konci 19. a 20. století.

  Měšťanské domy: (Znojmo)

  Albrecht z Valdštejna zahájil LP. 1654 přestavbu sídelního města frýdlantského vévodství. Přestavba změnila i renesanční zámek Smiřických v monumentální vévodské sídlo.Pod vedením slavného stavitele té doby Pieroniho a Sebregoniho se někdejší čtyřkřídlí zámek podstatně rozrostl.

  Délka průčelí se zachovanými okny a věžičkami se téměř zdvojnásobila a budovy obklopily tři velké nádvoří. Přes renesanční původ a pozdější úpravy si zámek a měšťanské domy zachovaly svůj raně barokní ráz.
Město Znojmo spolu s Olomoucí je patrně největší perlou Moravy.

Na obrázcích rotunda sv. Kateřiny a panoramatický pohled na historické město.

Speciály
Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

Dějiny národa Českého - ANGLICKÝ REFORMÁTOR JOHN VIKLEF

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR II. JEHO SÍLA A VELKÁ MOC

 www.inadhled.cz   Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Dějiny národa Českého - ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

Dějiny národa Českého - MLADÝ PŘEMYSL OTAKAR II.

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců  čtěte hned

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

Dějiny národa Českého - ZNOJMO

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVSKÝ HRAD ŽATEC

 www.inadhled.cz    Autoři: Alessandro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE  A HRAD STRAKONICE

Dějiny národa Českého - TEPLÁ-KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE A HRAD STRAKONICE

 Autoři: Alessanddro Feliny a Aleš Hroník čtěte hned

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců čtěte hned

Alternative content

Get Adobe Flash player