Dějiny národa Českého - ZŘÍCENINA HRADU TEMPLŠTEJN. ŘÁD TEMPLÁŘŮ (CHUDÍ RYTÍŘI KRISTA A ŠALAMOUNOVA

2. 12 2017 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Traduje se, že někdejší templářský řád, založený ve Francii na počátku L.P. 1119, vlastnil i v českém království z milosti Přemyslovských panovníků několik hradů (např. Buchlov a Veveří), ale s jistotu, které z nich to skutečně byly, dnes nemáme, tedy kromě Templštejna, který leží nedaleko Moravského Krumlova.

  První zmínka o působení slavného řádu na Moravě pochází z roku 1243. Je to latinský rukopis rakouského vévody Fridricha II., v němž zmiňuje o moravské templářské komunitě. V té době byly na Moravě vybudovány tři templářské komendy, z nichž ta největší ležela v Čejkovicích a menší v Šakvicích. Třetí v Jamolicích, kde si příslušníci řádu nejdříve postavili svůj kostel, a pak zde začali budovat nový hrad Templštej,to  někdy kolem roku 1281. L.P. 1312 však  papež Kliment V. templářský řád zrušil.

  Konfiskace templářského majetku na Moravě získal český král Jan Lucemburský a L.P. 1318 hrad do držení získal Berthold Pirkner z Pirknštejna, bohatý podnikatel měšťanského stavu, který byl díky finanční podpoře králi Janu Lucemburskému povýšen do šlechtického stavu. Po něm hrad zdědili jeho synové, a ti jej nakonec L.P. 1350 prodali pánům z Lipé, kteří na hradě Templštejn vybudovali hradby a novou železnou bránu. Do roku 1621 změnil hrad několik majitelů, pocházející většinou ze šlechtických rodů na Moravě.

  Nejslavnějším majitelem hradu byl Pertold z Lipé, Templštejn ztratil za podporu protestanských rebelů a po porážce na Bílé hoře mu nejen hrad, ale i celé panství, zabavil císař Ferdinand II. Habsburský ve prospěch knížete Gundakara z Lichtenštejna, který zároveň zakoupil i nedaleký Moravský Krumlov. Již v té době ale byl hrad Templštejn už jen zřícenina, protože v polovině 16. století z neznámých příčin vyhořel a jeho majitelé neměli zájem ho obnovovat.

  O příslušnících slavného templářského řádu, kteří nechali hrad postavit, se traduje řada pověstí. Jedna z nich hovoří o tom, že na hradě byla kdysi vyhloubena studna, hluboká 150 metrů. Později byla však zasypána, protože se do hradu zatoulaly děti pasoucí dobytek, hrozilo, že by do neohrazené studny mohly spadnout, poněvadž kolem ni rostla jen vysoká tráva a keře. Jednou se opravdu stalo, že jeden s pasáčků do studny spadl, a když ho s pomocí lana vytáhli, pasáček k údivu všech přítomných vysypal za čepice, kterou měl na hlavě zlaté dukáty. Jiná pověst hovoří o templářském pokladu, který na hradě Templštej zrušený řád zanechal v naději, že se pro něj jednou vrátí, patrně je tam dodnes. Jelikož řád se na hrad i na dnešní zříceninu hradu již nikdy nevrátil. V roce 2011 se zřícenina hradu dokonce podařila prodat, tak že dnes má zříceninu hradu Templštej nový majitel, kterého zde nechci v zájmu zachování jeho soukromí jmenovat.

Autor: Administrator

Diskuse