LIPNICE NAD SÁZAVOU-HRAD LIPNICE

2. 06 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník  

  Lipnice je žulový hrad, jehož vznik se klade do začátku 14. století. První známý majitel byl uveden Raimund z Lichtenberka z rodu Ronovců. Za panování českého krále Václava II. Přemyslovce patřil Raimund k jeho důvěrným rádcům a byl i hejtmanem moravského markrabství. Hrad Lipnice se nachází v okrese Havlíčkův Brod cca 15 km od města Havlíčkův Brod.

  L.P. 1346 hrad i město zachvátil rozsáhlý požár a noví majitelé jej nechali opravit, ale také podstatně rozšířit.
Hrad byl prakticky budován celé 14. století. V období nástupu husitské reformace se stal součástí majetku významného českého velmože Čeňka z Vartenberka. V hradní kapli byli vysvěceni husitští kněží, kteří pří náboženských obřadech používali český jazyk.

  Po smrti Čeňka z Vartenberka L.P. 1425 hrad obsadil táborský hejtman Smil z Křemže a hrad se stal důležitým opěrným bodem husitských bojovníků na česko-moravském pomezí. Je pravdou, že hrad sice patřil v té době poručníkovi Vartenberkových dětí a nesmiřitelnému odpůrci husitů Oldřichovi z Rožmberka, ale husitská posádka se tu držela až do osudové bitvy u Lipan L.P. 1434. Rožmberk pak mohl po prohře radikálních husitů volně s hradem a celým majetkem nakládat, a tak L.P. 1436 byl hrad prodán Mikuláši Trčkovi z Lípy, který byl velkým podporovatelem českého krále Jiříka z Poděbrad.

  Trčkové nechali zesílit hradby a dědicové po Mikuláši Trčkovi na hradě pokračovali v rozsáhlých přestavbách. Ve svém majetku měli hrad až do L.P. 1561, kdy ho od nich odkoupil hrabě František z Thurmu. Ale za pouhých třicet let se hrad Lipnice k Trčkům opět vrátil. K celému panství připojil rod ještě celé město Lipnice nad Sázavou. L.P. 1638 město Lipnice vydrancovali Švédové, pevný hrad Lipnice však tehdy jejich obléhání odolal.

  Později však Švédové k hradu přišli s obrovskou přesilou a hradní císařská posádka se bez boje raději vzdala. Nepřítel obsadil hrad, přímo jej vykradl a až L.P. 1648, kdy byl podepsán Vestfálský mír, definitivně odtáhl. Mezitím byl hrad zkonfiskován císařem Ferdinandem II. a novým majitelem se stal císařský důstojník Matouš z Vernieru. Tento slavný rakouský rod hospodařil na hradě Lipnice až do L.P 1740, ale vzhledem tomu že celý rod měl značné dluhy, byl hrad i s panstvím předán jejich věřitelům. Od této doby hrad chátral.

  L.P. 1760 Lipnici odkoupil hrabě Karel Josef z Palmu a L.P. 1842 ruinu kdysi mocného hradu převzala hraběnka Josefa z Trautmannsdorfu, ale hrad ji příliš nezajímal, šlo ji jen o výnosy lipnického velkostatku. Doslova katastrofou byla pro hrad událost, která se odehrála L.P. 1869: hrad znovu postihl velký požár a díky tomu se zřítila část hradní jihozápadní věže. Z částečnou rekonstrukcí hradu ze začalo až po vzniku samostatného Československa L.P. 1918, kdy celý hrad odkoupil Klub českých turistů.

  Dnes je hrad Lipnice jednou z pozoruhodně zachovalých středověkých hradních staveb v Čechách. Na závěr bych ještě dodal, že přímo v areálu hradu na sklonku svého života žil a napsal Jaroslav Hašek podstatnou část slavného románu: Osudy dobrého vojáka Švejka.

 

Autor: Administrator

Diskuse