Dražší dálniční známka?

12. 07 2019 |

www.inadhled.cz    Návrh poslance za ANO na zdražení dálničních známek a poplatků, jeho jméno není nijak důležité, supluje nepodaný vládní návrh, kterým by do státní pokladny přitekla zase nějaká miliarda. Možná už si vládní úředníci uvědomují, že svými nápady, jak doplnit krvácející kasu, začínají lidi štvát a své představy o možných zdrojích tak budou přenášet na své poslance, a tím zároveň testovat, co vydržíme.

  Nejprve je třeba předeslat, že jakékoliv zdražení provozu na dálnicích lze nyní považovat za drzost. Dokud se nerozšíří a nezkvalitní jejich síť, je dosavadní výše za úhradu známek a mýtného hraniční. Argumentace, že když chceme kvalitní povrchy a hustší síť, je třeba si připlatit, je totiž vydíráním a zároveň pokusem o to dostat z nás předplatné na budoucí svezení. Máme platit za dodané služby, nikoliv investovat do stavby budoucí. Zvláště při znalostech hospodaření s penězi v naší zemi. Vždyť ani komunisté si nedovolili zavést dálniční poplatky, navíc před tím, než dálnici postavili. Je to jako byste v restauraci platili útratu před tím, než by Vám donesli jídlo. Nebo složili 100% zálohu na dům dříve, než by Vám přidělili pozemek.

  Nynější komunikace, nejen dálnice, jsou v katastrofálním stavu. Výmoly o hloubce 20 cm nejsou něčím výjimečným. Poškozená vozidla, rozbitá kola a zničené pneumatiky nejsou jen výsadou proslulé dé jedničky. Nedávno asfaltérům v rychlém pruhu v zúžení za Benešovem směrem na Brno ukápnul bobek o rozměru metr krát metr a vysoký až 8cm. Vyhnout se mu nedá, brzdit znamená způsobit dopravní nehodu a přelet stojí minimálně bouli na pneumatice. I při dodržení omezené rychlosti. Dále je třeba vnímat až 15 cm široké spáry hluboké 5 cm pravidelně se opakující na dosud neopravených úsecích, časté kolony a samozřejmě řadu nehod často spojených právě s neutěšeným stavem povrchu dálnice D1. Přidáme li kvalitu i ostatních komunikací, pak se lze jen domýšlet, kam se v rámci firemního přístupu a přesouvání hromádek zatoulaly peníze vybrané za mýtné a kupóny. Přestože rekonstrukce dálnice je skutečně nákladnou akcí, která trvá už dlouho, ŘSD by mělo nést zodpovědnost za poškozená vozidla uživatelů. Stav, ve kterém se naše komunikace nachází, totiž nevznikl včera či před týdnem, ale jde o dlouhodobé šlendriánství a rozkrádání prostředků předurčených na údržbu silnic.

  Cesta směrem na z Prahy Moravu je odstrašující. Nejen to. V řadě měst vznikly nesmyslné kruhové objezdy, ostrůvky komplikující dopravu, Praha je toho unikátním příkladem. Místo šetření na dokončení městského okruhu se potřebná částka drobí a mizí v nesmyslných projektech. Ale silnice uvnitř a na kraji Prahy, případě v těsném okolí, připomínají tankodromy. Okresky poté strádají ještě více. Omezené rozpočty nemohou být výmluvou, vždyť kdysi bylo peněz méně a přesto se opravovalo více. Spíše se jedná o špatné hospodaření a nekvalitní práci.  Zvýšit poplatky za užívání horšího je tak něco, s čím nelze souhlasit. Pokud by něco podobného prošlo, je čas na určitý druh revolty.

J3.K

Diskuse

.