Dějiny národa Českého - PRVNÍ PŘEMYSLOVEC BOŘIVOJ

14. 11 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

  Psal se rok 872 a v Čechách se stal v té době po Hostivítovi knížetem Bořivoj, který se ujal vlády v české kotlině. Za manželku měl Ludmilu, dceru Slavibora, vévody Pšovanů. Kníže Bořivoj věrně pomáhal Moravanům proti východofranskému králi, je také doloženo, že byl jedním z pěti českých knížat, která v roce 872 bojovala proti východofranskému vojsku. Podle zpráv tehdejších kronikářů se dal i s manželkou Ludmilou a z celou nepočetnou družinou pokřtít Metodějem na Velehradé (stalo se tak mezi lety 882 a 884). Tím bylo křesťanství otevřeno i do Čech. Bořivoj tedy bývá právem nazýván prvním českým křesťanským knížetem.

  Obyvatelé Čech pak následovali příklad svého knížete a jeho manželky a přijímali křest od Metodějových žáků. V té době v Čechách byly postaveny první křesťanské kostely. Nejstarší z nich na území Čech byl zasvěcený svatému Klimentovi (papež který měl pontifikát v letech 88-92) a dodnes se nachází na Levém Hradci (nedaleko pražské čtvrti Roztoky). Druhý kostel Panny Marie, byl postaven přímo v místech, kde je v současnosti druhé nádvoří Pražského hradu.

  Se Svatoplukem žil český kníže Bořivoj v dobré shodě. Když však velkomoravský panovník Svatopluk značně rozšířil svou říši, podrobil se mu Bořivoj a zřejmě se stal i jeho zástupcem v Čechách. Patrně ve stejném poměru ke Svatoplukovi byli také Bořivojovi nástupci-syn-Spytihněv a Vratislav.

  Ale netrvalo dlouho a po smrti Svatopluka jako první opustil svazek s Velkomoravskou říší Spytihněv, syn Bořivoje. Zmocnil se celých Čech, sám se odebral na říšský sněm do bavorského Řezna, kde přijal křest a slíbil věrnost východofranskému králi Arnulfovi. Tím dokončil nejen odtržení Čech od Velkomoravské říše, ale i církevní odloučení od Moravy a připojení k diecézi řezenské. Liturgie slovanská pak začala ustupovat liturgii latinské.

  Mojmír II. ,nejstarší syn Svatopluka, se sice snažil o obnovení moravské církevní organizace, zejména o obsazení arcibiskupského stolce na Velehradě, ale však marně.V tomto chaosu umírá i první český kníže Bořivoj, patrně roku 890. Bořivoj byl pochován v kostele Panny Marie, ale co se s ostatky prvního českého knížete stalo po zániku kostela již není známo, jedna verze je, že byl pohřben v kostele sv. Jiří na Pražském hradě po boku své manželky a první kněžny Ludmily. V roce 1978 svitla naděje, že byl v kostele objeven Bořivojův hrob, ale nakonec bylo usouzeno, že tělo patrně patřilo jednomu s příslušníků přemyslovského rodu, snad knížeti Spytihněvovi.

  Dodám ještě, že Bořivoj si po vyhnání z Levého Hradce zvolil návrší zvané sněmovní pole, nebo také Žiži. Město se začalo podle věštby bájné kněžny Libuše nazývat PRAHA.

Na obrázku: Bořivoj přijímá křest od Arcibiskupa Metoděje na Moravě.