Dějiny národa Českého - SMRT KRÁLE VÁCLAVA IV.

18. 02 2021

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Krále Václava IV. rozrušila zpráva o shození konšelů z oken Novoměstské radnice "a poražen jsa šlakem, velkým křikem a řvaním jako lvovým jest umrtven na Novém hradě nedaleko Prahy" píše kronikář té doby Vavřinec z Březové. Z příznaků se dá vyrozumět, že králův život ukončil patrně infarkt myokardu. Ale na druhou stanu jsou některé okolnosti jeho smrti podezřelé.

 K defenestraci došlo 30. července L.P. 1419. Král Václav IV. však zemřel až 16. srpna. Zdá se být nemožné, aby někdo s těžkým srdečním selháním mohl tenkrát přežít tři týdny. Na úrovni, jež by takový zákrok dovolila, je medicína až dnes, kdy má k dispozici koronární jednotku a perfektně vybavené operační sály. Lékaři doby Václava IV. byli vůči infarktu zcela bezmocní. A podle antropologa Jiřího Zubka měl král Václav tedy zemřít hned po, pokud tedy o infarkt šlo.

  Je ale známo, že král Václav IV. rád a často nadměrně popíjel alkohol a hlavně víno. Z dobových pramenů opakovaně slyšíme o jeho prchlivosti, střídání nálad a v neposlední řadě návalům nekontrolovatelného vzteku. Už v té době bylo v kronice zaznamenáno, že když Václav IV. brzy ráno vstával, tak první, co hledal, bylo víno, a až do pozdního odpoledne se rád opíjel. Pití se stupňovalo, už L.P. 1393 se sám ve Vídni nejspíše alkoholem přiotrávil spolu s bavorským vévodou Fridrichem, který ale na následky těžké otravy alkoholem vzápětí zemřel. " Od té doby si Václav IV. stěžoval na pálení v hrdle".  A jak napsal kronikář Vavřinec z Březové, měl stále nesnesitelnou žízeň. Vavřinec ještě pokračuje: Jeho milost král Václav Lucemburský se od oné události změnil v lidskou trosku a tvář až příliš červeně zabarvená a odulá.

  Byl zcela neschopný jednat ve věcech státních a některé problémy raději oddaloval, nebo je neřešil vůbec.
Všechny tyto symptomy odpovídají obrazu neurotického alkoholismu. L.P. 1408 král Václav IV. dokonce dočasně ochrnul, museli ho vozit a přenášet. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se jednalo o takzvanou Korsakovu nemoc... a silný zánět nervů spojený s poruchami hybnosti, paměti, a někdy i s halucinacemi ("bílé myšky"),  tedy o typickou chorobu způsobenou alkoholismem.

 Vlastní konec krále Václava IV. byl možná jen logickou tečkou za osudem "notorika" (velký křik), nebo jak čteme v kronice Vavřince ," řvaní lvové", které obvykle neprovází srdeční infarkt, ale spíše epileptický záchvat, který nebyl zřejmě u krále Václava první. Patrně poslední a velký epileptický záchvat vedl k jeho smrti. Řada "notoriků" takto často umírá.

  Václav IV. Král Český a titulární Římský zemřel v podvečer 16. srpna L.P. 1419 na Novém hradě u Kunratic.
Jeho tělo putovalo v začínajících husitských bouřích nejdříve do kláštera na Zbraslavi, a teprve pak byl pietně pochován v Katedrále sv. Víta v Praze.

Na obrázku: Václav IV. Lucemburský. Římský a Český král-vévoda Lucemburský- Moravský a Braniborský markrabě.

 
.