Dějiny národa Českého - ZŘÍCENINA HRADU PŘIMDA

13. 09 2020

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Zříceniny hradu Přimdy jsou patrně zbytkem vůbec nejstaršího dochovaného raně středověkého kamenného hradu v Čechách vybudováného v jednoduchém románském slohu. Kosmova kronika L.P. 1121 uvádí, že blíže neurčení Němci, si postavili uvnitř českých hranic ve hvozdě, k němuž se jde přes vesnici Bělou, na strmé skále hrad. Ale je možné, že stavitelem tohoto prvního kamenného hradu v Čechách byl Děpold II., markrabě severní marky, který v té době ovládal celé Loketsko. K budovatelské aktivitě měl mnoho důvodů, ale tím nejdůležitějším bylo zabezpečit své území před nepřátelskými vpády z Čech. K jednomu došlo už L.P. 1105, kdy do jeho severní marky vpadlo české vojsko a těžce ji poplenilo.

  Vybudování hradu Přimda bez vědomí českých knížat bylo v podstatě provokací, avšak umožňovalo kontrolu důležitého obchodního spojení vnitřních Čech se sousední německou říší. Český kníže Vladislav I. proto na celé Loketsko vytáhl s vojskem a hrad Přimdu dobyl, všechny jeho obránce chtěl nejprve popravit, ale nakonec je propustil. A tak se hrad Přimda stala majetkem rodu Přemyslovců. Jedna z pověstí o vzniku hradu Přimdy klade vznik do doby knížete Oldřicha, údajně pronásledoval jelena při lovu a místo, kde dnes stojí jen zřícenina, se mu zalíbilo natolik, že zde započal stavbu kamenného hradu, ale je to jen legenda.

  Hrad Přimda byl v hlubokých hvozdech, a tak sloužil i jako věznice s nepatrnou nadějí na útěk. Byl zde například vězněn i syn českého knížete Soběslava I. Soběslav, když chtěl vojensky převzít moc nad českým knížetstvím a budoucím králem Vladislavem I. L.P. 1249 přijala Přimda do svých zdí dalšího prominentního vězně. Byl jím Přemysl Otakar II., syn českého krále Václava I.. Byl zde internován za spiknutí proti svému otci. Byla to tak zvaná Válka syna proti otci. Přemysl byl však brzy propuštěn, jelikož byl posledním mužským nástupce na český královský trůn.

  L.P 1427 byl hrad Přimda pobořen husity a král Zikmund Lucemburský ho nakonec dal do zástavy Švamberkům, kteří se ale o už tak poničený hrad nestarali, a tak se neudržovaná zřícenina proměnila v ruinu, o kterou neměl nikdo zájem. Zub času dílo zkázy dokonalo. Teprve roku 1923 byl hrad zčásti opraven a po asanačních pracích v roce 1962 prohlášen za národní kulturní památku. I přesto, že hrad již neexistuje a je z něj jen zřícenina, doporučuji ho navštívit, je nedaleko Tachova.

  Ještě taková má osobní poznámka.: Na hradě Přimda bylo v době krále Václava IV. Lucemburského mnoho loupeživých band, který dokonce hrad drželi jako zástavu, kterou jim dal český šlechtic Boreš z Rýzmburka.

 
.