Právě se nacházíte:

Kontakty a informace

20. 02 2014

e.mail:info@inadhled.cz

Kontaktní adresa redakce a ostatní údaje byly smazány z důvodu cenzury a obavy z obtěžování ze strany státních orgánů, neboť texty zde přináší pravdivé zprávy o dění v této zemi. Oficiální média velmi často zkreslují a zamlčují informace a zároveň potlačují právo a svobodu slova.

 

 

 

 Připomínky, náměty a stížnožti zasílejte písemně na výše uvedenou adresu, případně  využijte e.mailu.

 

Čtěte více