Konec potravinovým alergiím?

19. 10 2016

www.inadhled.cz  Přibližně půl procenta lidské populace má potíže po požití i jen malého množství arašídů. U některých jedinců může tato alergie dokonce vyvolat anafylaktický šok, kdy prudce poklesne tlak a zvýší se naopak hladina hormonu histaminu. To způsobí rozšíření cév, stíží dýchání a srdce začne bít nepravidelně. Je to stav ohrožující zdraví, který může vést až k bezvědomí nebo smrti. Vědci nyní začali testovat metodu léčby alergií na určité bílkoviny a ta začala přinášet dobré výsledky. Bohužel je prozatím testována jen na myších. 

 

A jak vlastně k této prudké alergické změně imunitního systému dochází?

Imunitní systém může některé, jinak běžně neškodné, cizorodé bílkoviny najednou vyhodnotit jako nebezpečné patogeny, resp. antigeny, a zavelí k útoku proti nim. Nastane série reakcí (např. zvýšená činnost B – lymfocytů, produkujících protilátky) a malér je na světě.

První způsob, jak tuto přehnanou a zbytečnou obranu organismu obelstít, popsali vědci lékařské fakulty University of Northwestern z amerického státu Illinois. U myší záměrně vyvolali tuto přehnanou reakci a z jejich krve extrahovali bílé krvinky (leukocyty). Na jejich povrch laboratorně navázali molekuly arašídového proteinu a upravené opět vrátili zpět do krevního oběhu myší. A co se nestalo. Po dvou takto upravených dávkách přestal jejich imunitní systém tuto bílkovinu považovat za nebezpečnou a po pozření arašídů již poplach nespouštěl.

Lékař Paul Bryce z alergicko-imunologického oddělení této univerzity se k tomu vyjádřil následovně: „Jsme přesvědčeni, že jsme našli způsob, jak bezpečně a rychle vypnout život ohrožující alergickou reakci na potraviny“. Navíc podle jeho slov má tato metoda i další pozitivum – zajišťuje mnohem lepší vyváženost imunitního systému tím, že zvyšuje počet dalšího typu bílých krvinek ze skupiny lymfocytů, tzv. regulačních T – lymfocytů. Ty dokážou ztlumit aktivitu signálních spouštěčů imunitní odezvy a tím se zvýší imunitní tolerance k antigenu. Zjednodušeně řečeno, sníží se imunitní citlivost.

Druhou část studie imunologové věnovali stejné metodě, ale k léčbě reakcí na proteiny vaječné. Alergická reakce imunitního systému na vejce je stejná – záchvat, ztížené dýchání a rychlý zánět dýchacích cest. I zde upravené a obohacené bílé krvinky o škodlivou bílkovinu zabraly a myši po zpětné aplikaci krve neměly žádné další obtíže.

Jistě se jedná o zajímavou a prospěšnou metodu, ale její principy nejsou již žádnou novinkou. Lékaři z výše zmíněné university ji vyzkoušeli při léčbě revmatologické artritidy, roztroušené sklerózy i při léčbě diabetu 1. typu. Vše zatím bohužel jen u pokusných zvířat. Pozitivní na všem ale je, že první etapy klinického výzkumu u lidí v současné době již probíhají, a to právě při léčbě roztroušené sklerózy. Je to však běh na střední trati....

J3.K