Okénko - Právo v kapse - Ministerstvo mlží

14. 01 2021

www.inadhled.cz  Covid - 19 se stal fenoménem posledních 12ti měsíců. Nejdříve šlo o smrtelný vir, později navíc velmi nakažlivý a zcestovalý,zároveň nesmírně vydělávající na devastaci ekonomik, ovšem určité skupině přinášející obrovské zisky, aby se nakonec možná zjistilo, že nejde o nic tak světoborného a nového.  

  Ministerstvo zdravotnictví opět dokazuje to, že přestože disponuje celou řadou odborníků, není schopno doložit základní informaci, vědecký důkaz, který by dovolil tvrdit, že existuje nový virus SARS-CoV-2 a je příčinou onemocnění COVID-19.  Nemá tedy vědecké opodstatnění pro nouzový stav a následná opatření, která jsou v souvislosti se SARS-CoV-2/COVID-19 zaváděna. Celá věc se tím posouvá z úrovně vědecké na úroveň právní.

  Jsou porušována základní lidská práva a svobody, aniž by k tomu byl důvod. Argumentuje se, že veškerá opatření jsou zaváděna kvůli nekontrolovanému šíření nového, potencionálně smrtelného, viru. Když se ale ptáme na jednoduchou informaci, kde je důkaz, že tento virus skutečně existuje, tak ji ministerstvo není schopno poskytnout. 

  Dovolili jsme Vám zde sdílet text, který se toto tematikou zabývá do hlouky. Je vskutku zvláštní, na jak hliněných nohách pandemie stojí.

https://www.resetheus.org/.../ministerstvo.../...