Příběhy ze života - Jak přijít o děti a následný boj s OSPODem. 8.díl

18. 02 2022

www.inadhled.cz   Protialkoholní léčba je trest za to, když nezvládnete svůj živit. Sama o sobě je trestem i pomocí. Ale trestat matku i nadále a v podstatě ukrást děti po vzoru norských úřadů, to už je za hranou. Ospod funguje jinak v každém městě, ale není jedinou organizací, která zasahuje do chodu rodin. Taková ,,Dobrá rodina" a někteří pěstouni si z výchovy dětí udělali solidní živobytí.

  Moc Vás všechny zdravím!

  Asi bych začala tím, že po absolvování léčby, kdy mi bylo o moc lépe, jsem samozřejmě litovala, že jsem to nedala dříve, ale stanovisko Ospodu byl pro mě šok. Proč mají být moje děti další rok bez maminky??!! Samotná léčba je o dodržování přísného režimu a pravidel, což by bylo nepřijatelné i pro některé lidi bez závislosti. Třeba otec mého staršího syna chodí vždy pozdě a odmítá respektovat jakákoliv pravidla. A také ji spousta lidí nedokončí, a proto si myslím, že absolvování léčby samotné by mělo být nějak doceněno.

  Pokud se například ani ne o celou minutu opozdíte na ranní rozcvičku, výdej léků, aktivitu dle rozpisu, dostanete tzv. přestupek, který musíte napravit nějakou prospěšnou činností, za větší množství přestupků, může být pacient vyloučen. Dále zde píšete postupové práce, které musí projít přes terapeutický tým, musíte splnit požadavky zadání na 100 procent, jinak nepostoupíte dál, tedy se Vaše léčba prodlužuje. Postupovou práci samozřejmě opakujete, doplňujete.

  Přísný řád proto, že závislý člověk řád ztrácí a postupové práce proto, abyste si uvědomili svoji nemoc a naučili se s ní bojovat a žít. Závislost se bohužel úplně vyléčit nedá, dá se s ní pracovat. Špatný návyk nahradit něčím jiným, pro Vás prospěšným. Každé zařízení má průběh léčby trochu jiný, v Bohnicích například víte, že tam budete 3 měsíce a jdete domů, také tam děláte nějaké otázky, ale neprodlužuje Vám to odchod domů. Proto také třeba někteří chodí tam, opakovaně, ale asi to nikam nevede. Navíc je tam velmi nepříjemný personál, který na Vás nemá ani čas a chová se k Vám povýšeně.  

  Zde je menší kapacita pacientů a personál je milý a nápomocný, a pokud pochopíte, že personál Vás opravdu nechce buzerovat, že všechna pravidla mají svůj důvod pro Vaše uzdravení, léčba Vám opravdu pomůže. Pokud to člověk nepochopí, většinou i z léčby odejde.

  Další šok pro mě byl, že ty ostatní maminky, co tam byly, a  byly to paní, které běhaly po nocích, pily, fetovaly, hrály automaty, nepřišly o děti tak jako já a měly podporu Ospodu.

  Já jsem opravdu nic mým dětem neprovedla, nikde jsem nelétala, prostě jsem se dostala do špatné psychické situace, špatně ji řešila a jeden otec této situace využil, aby se mi pomstil na úkor syna a druhý otec dítě odevzdal, protože se o něj neuměl postarat a udělali ze mě nefunkční alkoholičku, která tenkrát normálně fungovala.

  Navíc, jak to ten Ospod mohl ze dne na den udělat? Nikdo z Ospodu nikdy u nás nebyl na kontrole a neviděl mě opilou, jednu paní z léčebny například Ospod několikrát na kontrole napomínal a upozorňoval, že není v pořádku, ale děti neodebral, nakonec doporučil léčbu a mezitím umístění dětí do nějakého centra s tím, že po léčbě může s nimi dále být a mezitím je chodit navštěvovat a volat jim dle libosti. Proč tohle nikdo nenabídl mě??!! A proč mi vzaly staršího syna, když věděli, že otec syna na mě posílá anonymy, není s ním žádná domluva a řekli mi, že se musím domluvit 

  S ním? A proč syna dali do pěstounské péče, když mi pak řekli, že s tím nemají žádnou zkušenost a vše nechali na doprovázející organizaci. Dobrá rodina - všeobecně známá jako organizace, která nepřeje návratu dětí do biologických rodin??!!

Pokračování příště...