Dějiny národa Českého - BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER NA SÁZAVĚ

5. 07 2019

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Klášter nad řekou Sázavou byl založen slavným českým knížetem Oldřichem a biskupem Šebířem někdy okolo LP 1032. Legenda však zněla, že v dobách knížete Oldřicha žíl poustevník Prokop, jenž založil z darů lidu křestanského kláštěr Sázavský, aby se stal centrem slovanských liturgiích. Je to jen legenda, kterou patrně biskup Šebíř podporoval, aby dále rozšiřoval křestanství po Čechách. Kníže Oldřich posléze předal klášter církevnímu řádu sv. Benedikta. Sázavský klášter je považován za centrum slovanské vzdělanosti, a snažil se podporovat cyrilometodějskou slovanskou liturgii. Někdy těsně po dokončení stavby vznikla legenda ještě jedna: A to, když poustevník Prokop podal knížeti vodu, která se jako zázrakem proměnilave ve víno.

  Sázavský klášter měl nakonci 11. století i smutnou přihodu, a to když byli slovanští kněží vyhnáni a jejich staré slovansky psané knihy zničeny. Díky této ztrátě dnes bohužel již nemůžeme přesně zjistit, kdo tento středočeský kláštěr opravdu založil, ale držme se faktů, takže já bych se přikláněl ke knížeti z rodu Přemyslovců Oldřichovi. Po této smutné události byl klášter znovu předán, tentokráté pod zprávou kláštera v Praze na Břevnově. A díky tomu se zde místo slovanské liturgii pěstovala liturgie latinská. Velký stavební rozmach v Sázavském klášteře byl díky Sylvestrovi, který byl zvolen pražským biskupem LP 1155. Sylvestr započal stavět velký klášterní komplex v románském slohu, a stavba to na tu dobu byla opravdu velkolepá. To můžeme vidět i dnes při pohledu zbytku kláštrního areálu.

  Před korunovací českého krále Přemysla Otakara I. LP 1203 se snažil nový král přesvědčit papeže Inocence III. o zřízení pražského arcibiskupství a taktéž o svatořečení Prokopa. Bohužel pro Přemysla Otakara se podařilo jen svatořečení Prokopa, aribiskupství zatím nebylo vyslyšeno. LP 1311 byl Sázavský klášter přebudován v gotickém slohu, a to za působení opata Matyáše. Velkou ranou pro klášterní komplex na Sázavě byla doba husitská, kdy byli dokonce ze sázavského kláštera vyhnáni i mniší. A pak nastalo smutné období, celý kláštěr přešel do rukou šlechty, která jej ale spíše rozkrádala. Starý kláštěr, tak jak byl postaven v době knížete Oldřicha, se bohužel již nepodařilo zachránit, ale i tak v 17. století byl klášter opraven v novorenesančním slohu. Jeho sláva je dnes spíše spojena se sv. Prokopem, ale ruku na srdce velkou zásluhu na něm měl hlavně český kníže Oldřich.

Diskuse

.