Dějiny národa Českého - Betlémská kaple

6. 07 2021

 Autor: Aleš Hroník.

 www.inadhled.cz  Dnes bych Vám rád napsal něco o naši slavné kapli Betlémské.. Betlémská kaple, kde Jan Hus vyrostl v tribuna lidu, byla založena zakládací listinou dne 24. května L.P. 1391 Hanušem z Muhlheimu a Janem Křížem v Praze. Betlém byl nejprostrannějším krytým shromážděním u nás. Jednoduše řešený sál pojal až 2000 někdy i 3000 posluchačů. V časech, kdy tu kázal mistr Jan Hus, to jest mezi léty 1402-1413, bývalo pravidelně plno. Opojné myšlenky vyznavače pravdy sem přitahovaly nejen měšťany a chudinu, ale také pravidelně sem chodila naslouchat Husovo kázání i královna Žofie Bavorská, druhá manželka panujícího krále Václava IV. Dcera slavného českého šlechtice z rodu Benešoviců Tomáše ze Štítného Anežka dokonce zakoupila dům v těsném sousedství, aby mohla být přítomna všemu, co se v kapli Betlémské dálo.

  Musím ovšem napsat, že kazatelny představovaly velmoc, jak trefně vystihl sám Jan Hus. Byly fórem, odkud se lidé dozvídali o dění v zemi i ve světě. Z této tribuny nezněla jen kázání, odtud se v té době, kdy neexistovalo zpravodajství ani noviny, vytvářelo veřejné mínění. Betlémská kaple byla založena hlavně z iniciativy několika vyznavačů Milíčova učení, kázalo se zde hlavně česky a tak, aby to pochopil prostý lid. V době renesance sloužila kaple jako farní kostel, ale stále tu byl nahlas připomínám odkaz mistra Jana Husa. L.P. 1521 v kapli kázal slavný luterán a reformátor Thomas Muntzer, a následně po té L.P. 1548. byla kaple obnovena, pro slávu a čest mistra Jana Husa. V době císaře Rudolfa II.Habsburského přešla kaple do rukou Jednoty bratrské. A po Bílé hoře Ferdinandem II. Habsburským byla kaple předána jako dar řádu Tovaryšstva Ježíšova, tedy Jezuitům., která tehdy vlastnila i pražskou universitu.

  Po zrušení jezuitského řádu L.P. 1773 fungovala kaple jako farní kostel a byla podřízena k nedalekému kostelu sv. Jiljí, následně pak ale byla její větší část zbořena a zpustošena a sloužila jako skladiště dřeva. V polovině 20 století byla zrekonstruována a z podnětu historika Zděnka Nejedlého obnovena. Samotná rekonstrukce probíhala mezi lety 1950 až 1952. Kaple je i součástí Betlémského náměstí, které je hojně navštěvováno turisty a milovníky staré Prahy. Kaple v době Jana Husa byla trnem v oku hlavně samotné církvi a nejednou se ji arcibiskup pražský Zbyněk Zajíc z Házmburka snažil zrušit. Uvnitř kaple je cihlový portál a malby dle Jesenského kodexu, dvě obdélná okénka dělena gotickým křížem jsou v kapli asi nejvzácnější. Návštěvu tohoto objektu vřele doporučujeme.

 

 
.

Speciály

Tipy