Dějiny národa Českého - HEJNICE A BAZILIKA PANNY MARIE

13. 11 2021

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník 

  Město Hejnice se nachází v kotlině na severu Jizerských hor, v okrese Liberec. První zmínka o obci je z LP. 1211, z doby kdy byl založen původní kostel. Původní obyvatelé byli vesměs uhlíři. Patrně na začátku 16. století byly založeny doly na železnou rudu. Na město byly Hejnice povýšeny LP 1917. Z dalších zajímavých míst by se dalo připomenout taktéž lesní divadlo, ze kterého zbyly jen zlomky, most do Ferdinandova z poloviny 18. století a hrázné domy jako ukázka architektury této oblasti.

  Barokní bazilika s dvěma věžemi Navštívení Panny Marie, stojící na starém poutním místě, má velmi pohnutou historii, jako ostatně většina podobných staveb. Nejprve na tomto místě stála ve 13. století kaplička a po čtyřech desetiletích změnila vzhled na kamennou kapli. Díky pokračující dostavbě vznikl důstojný kostel, který byl vysvěcen LP. 1498 biskupem Janem ze Salhauzenu z Míšně.

  Panství, na kterém kostel stál spravovali Biberštejnové, posléze připadlo císaři Ferdinandovi I. Habsburskému, který ho dal rodu Rodenů. Za jejichž držení začalo převažovat protestanské vyznání, a tak kostel byl uzavřen a po dramatických událostech po Bílé hoře odkoupil město i kostel Albrecht z Valdštejna LP 1622. Po něm získali panství Gallasové, a ti se zasloužili o velkou prosperitu Hejnic. Hrabě Gallas dal koncem 17. století postavit klášter.

  V první polovině 18. století začaly přípravy ke stavbě chrámu, kterému vtiskl vzhled J.B Fischer z Erlachu. Chrám byl vysvěcen LP. 1725. Za císaře Josefa II. postihl chrám stejný osud jako všechny sakrální stavby, budova chátrala a cenné předměty byly odvezeny do Vídně. Obě světové války se nechvalně podepsaly na stavbu baziliky. K opětné rekonstrukci došlo v roce 1990 a znovu vysvěcena byla vatikánským arcibiskupem a kardinálem Giovannim Coppou.

  Doporučeje návštěvu, nebudete litovat.

 
.